Praten over pedagogische kwaliteit

- Over kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen reflecteren.
- Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen linken aan het MeMoQ-kwaliteitskader.
- Kernelementen uit eigen visie en praktijk kunnen benoemen.
- Trainen in communicatieve vaardigheden.
- Vaardiger worden in gesprekken over het werk met externen (ouders, inspectie, stagiairs, …).

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 VCOK Raas Van Gaverestraat 67 A, Gent

Programma

Programma / korte inhoud
Echt spreken over je werk, je pedagogische praktijk en de visie erachter is niet gemakkelijk. Nochtans is het iets wat vaak van leidinggevenden en medewerkers gevraagd wordt.
Denk maar aan de contacten met ouders, nieuwe medewerkers, stagiairs, collega's van andere voorzieningen of zorginspectie. Pedagogische kwaliteit duidelijk en krachtig verwoorden, betekent dat je heel bewust bent van wat je doet en waarom je dat doet. Het vraagt wel enkele communicatieve vaardigheden.
Het pedagogische raamwerk en het zelfevaluatie-instrument geven je hier woorden voor. Deze trainingsdag geeft je handvatten.
Je zal oefenen en nog eens oefenen en zo bewuster en vaardiger worden.

Werkvormen & methodieken
Korte blokken toelichting van de lesgever om het referentiekader en de handvatten voor de praktijk mee te geven, afgewisseld met reflectie-oefeningen, ervaringsuitwisseling en groepswerk. Het accent ligt evenwel op praktisch inoefenen, voornamelijk via gesprekken/rollenspelen in duo. Hierbij oefenen deelnemers actief om over hun visie en praktijk te vertellen aan hun gesprekspartner.

Let op! Deze vorming is enkel voor mensen die werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Praktisch

Startdatum: 05 okt 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-21P2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang