Projectmanagement

• “De deelnemers aan de opleiding zijn vertrouwd met de belangrijkste principes, kaders en instrumenten van projectmanagement’
• “De deelnemers zijn in staat om principes van projectmanagement toe te passen op al hun werkzaamheden met een projectmatig karakter” (belangrijk: dus niet alleen grote projecten)
• “De deelnemers leren van elkaar over elkaars ervaringen, good and bad practices worden uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent”.
• “De deelnemers kunnen met de eigen vragen en problemen aan de slag gaan omdat de eigen casussen kunnen worden ingebracht”.
• “De deelnemers zijn in staat om de principes, technieken en instrumenten van projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten”.”
• “Toekomstige projecten in de organisatie worden effectiever, efficiënter voorbereid, uitgevoerd”.
• “Deelnemers zijn in staat om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en dit op een efficiënte manier”.
• “Deelnemers beschouwen de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat “er bovenop komt”.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 17:00 Online -, -
09:00 - 17:00 Online -, -

Programma

1. Algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken
2. Kenmerken van projectmatig werken
• Wat is een project? project? Soorten/types projecten
• Eigenheid van projectmatig werken in de social profit sector
3. Basisprincipes van projectmanagement
4. De voorbereiding van projecten
• De opdeling en fasering van projecten
• De projectinrichting/projectontwerp
• De projectplanning en –begroting
• Risicomanagement
• Afronding van de projectvoorbereiding
5. Opstarten van het projectteam/een projectgroep
6. Uitvoering van het project – leidinggeven aan het project
7. Voortgang
8. Afsluiten van een project
9. Evaluatie van een project
10. Communicatie in en rond projecten
11. Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten
12. Projectindicatoren
13. Rapportering

Praktisch

Startdatum: 15 nov 2021 | 09:00 - 17:00 Duur: 2 dagen Opleider: Keik
Code vorming: VV21-PM1OL Organisator: Vivo Thema: Human Resources Management Domein: Human Resources Management Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen