Risicovol spel? Het leren is aan de durvers

- Motivatie en goesting creëren dat begeleiders aan de slag willen gaan met risicovol spel.
- Handvatten geven aan begeleiders om met risicovol spel aan de slag te gaan.
- Begeleiders laten ervaren wat risicovol spel kan inhouden

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

Programma / korte inhoud
Risicovol spel is inherent aan spel van kinderen en waardevol voor kind én begeleider. Maar hoe kan je risicovol spel gepast begeleiden en tot meerwaarde maken, waarbij veiligheid, emotionele en educatieve ondersteuning in balans zijn? We werken op maat, op basis van noden die jij als individuele begeleider of die je als team ervaart.

Werkvormen & methodieken
De toolbox van het onderzoeksproject RePLAY Toddler wordt ingezet om het thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Theorie wordt gekoppeld aan eigen inbreng, waarna het debat op gang wordt gebracht en praktijknoden opgelijst. Naargelang deze nood werken we toe naar visievorming of wordt de verkregen output naar een actieplan vertaald. Dit vormt de basis van de terugkomdag, waarbij we realisaties, impact, drempels e.d. uitwisselen en analyseren. We werken toe naar een bijgestuurde visie en/of actieplan om het thema risicovol spel succesvol in de praktijk te implementeren.

De PJK Academie streeft naar vorming met impact door duurzame en doelgerichte leer- en groeiprocessen te stimuleren, te ondersteunen en te borgen. Dit trachten we te realiseren in elke vorming door onder andere:
- Na afloop van elke vorming de deelnemers en het team aan te zetten tot actie via een ‘ik daag mezelf uit’ opdracht (dit kan onder de vorm van een individueel actieplan en een teamgericht actieplan).
- In elke vorming ruimte te voorzien in de voorbereiding om casussen te laten inbrengen door deelnemers zelf.
- Te zorgen voor een aangename afwisseling van interactieve momenten en momenten van kennisoverdracht.
- Op het einde van elke vorming steeds een kwalitatieve en een kwantitatieve evaluatie te voorzien. De evaluatie wordt zodanig opgemaakt dat dit zowel voor de lesgever als voor de deelnemers een leermoment kan zijn.

Praktisch

Startdatum: 19 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Arteveldehogeschool
Code vorming: 331-21D3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang