Samen beslissen

- Deelnemers verwerven inzicht in besluitvormings- en keuzeprocessen in teams en de voornaamste dynamieken die daarbij een rol spelen.
- Deelnemers onderscheiden verschillende types besluitvorming en kijken van daar uit naar rollen in het team
- Zij hebben een voorbeelden van keuzemomenten in hun eigen werkomgeving beoordeeld
- De deelnemers kennen een aantal handvatten om tot betere besluitvorming te komen en hebben daarmee geoefend.
- Deelnemers hebben in de praktijk deze handvatten toegepast en zijn daarin ondersteund.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 Online -, -
09:30 - 12:30 Online -, -
09:30 - 12:30 Online -, -

Programma

Programma / korte inhoud
In alle teams, heel multidisciplinair of net niet, moeten er regelmatig beslissingen genomen worden. De tijd dat we daarvoor alleen naar de teamleider kijken ligt – gelukkig maar – achter ons. Alle teamleden dragen immers mee verantwoordelijkheid voor de effectiviteit en de kwaliteit van de besluitvorming. Toch is er in veel organisaties gemor te horen over de kwaliteit van het nemen van beslissingen. Sommigen voelen zich niet of onvoldoende gehoord, anderen vinden dat het te traag gaat en een derde ergert zich dan weer aan de inhoud van de gemaakte keuzes.

In deze praktijkgerichte vorming staan we eerst stil bij de voornaamste dynamieken die hierbij een rol spelen. We gaan vervolgens in op een aantal modellen en kwaliteitscriteria voor goede besluitvorming. De hoofdmoot van de vorming zijn echter de handvatten en de praktische oefeningen die we gebruiken om persoonlijke vaardigheden aan te scherpen en die uitermate behulpzaam zijn in elk overleg. Zonder deze uitgebreid theoretisch te bespreken putten we daarvoor uit verschillende modellen en kaders voor besluitvorming, groepsdynamica en organisatieontwikkeling.

Al tijdens de opleidingsdag zal de nodige aandacht gaan naar hoe deelnemers de kwaliteit van besluitvorming in hun eigen werkcontext ervaren. Vervolgens gaan ze de aangereikte hulpmiddelen heel bewust inzetten in hun praktijk. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst vormt die ervaring de basis om gericht mee te oefenen en om maximaal een brug te slaan tussen ‘theorie’ en praktijk.

Werkvormen & methodieken

- Groepsoefeningen zoals toepassing van bepaalde besluitvormingsmodellen
- Reflectie-oefeningen waarbij de eigen werkcontext kritisch wordt onderzocht
- Stap-voor-stap inoefenen van methodieken die helpen bij het maken van keuzes en het doorhakken van knopen
- Intervisie-vorm waarbij een concrete situatie van een deelnemer als leervraag wordt genomen
- Individuele online coaching

Praktisch

Startdatum: 21 okt 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 3 dagen Opleider: Hefboom vzw
Code vorming: 319-21SB2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector