Smart met de smartphone (focus op job en sollicitaties) (online)

Thema’s die aan bod komen zijn:

• Wat is social media? Hoe gebruik je dit?
• De deontologische code, vrijheid van meningsuiting en de grenzen hiervan, wat zijn trollen?
• Privacybeleid en hoe onze gegevens beschermen
• Reclame vs social media
• Gevoerde propaganda via social media
• Gebruik van fake news
• Gebruik van gsm voor formele activiteiten
• Aanpassen voicemail – e-mailadres
• Hoe een formele sms of whats app sturen? Wat dient er allemaal in te staan?

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Online -, -

Programma

We hebben allemaal een smartphone, maar we gebruiken hem vooral voor persoonlijk gebruik. Wat zijn de verwachtingen op het werk? Hoe kan je gepast professioneel communiceren met je smartphone? Hoe kan je je smartphone linken met je laptop of tablet? En waarvoor is dat nuttig? Wat met sociale media? Wat kan je wel en niet posten? Hoe beveilig je je profiel? En tot slot: hoe leer je je smartphone te gebruiken bij sollicitaties?

Belangrijk: deelnemers brengen een opgeladen smartphone mee met zoveel mogelijk wachtwoorden van (smartphone ID, e-mail, mijn loopbaan, Facebook, instagram)

Praktisch

Startdatum: 12 okt 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: KOPA SCHELDELAND
Code vorming: LDEKD21021OL Organisator: LDE Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Doelgroep: Groepwerknemer sociale economie Sector(en):
Lokale Diensteneconomie