Stilstaan bij je emotionele veerkracht. Het basisbehoeftemodel van Al Pesso.

Bewust worden en hanteren van je emotionele veerkracht in je hulpverleningswerk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Alternatief vzw Weg naar As 91, Genk

Programma

Programma / korte inhoud
De plotse aanwezigheid van het coronavirus in onze samenleving deed onze reeds erg ‘vermarkte’ zorg geen goed. Hulpverleners staan meer dan ooit onder druk. Hun job vraagt vandaag des te meer om een passende balans tussen geven en ontvangen, tussen zorg dragen voor de cliënt, flexibiliteit, loyaliteit en toewijding en zorg dragen voor zichzelf. Elke hulpverlener worstelt dagelijks met het zoeken naar een evenwicht in deze balans.
Deze workshop wil hulpverleners doen stilstaan bij de zorg voor zichzelf als bron van emotionele veerkracht. We maken hiervoor gebruik van het basisbehoeftemodel van Al Pesso. De 5 basisbehoeften waarrond we werken, zijn de behoefte aan een plaats, aan bescherming, aan begrenzing, aan voeding en aan steun. Oefeningen uit dit model geven verheldering om concreet te kijken naar wat goed zit voor jou (veerkracht!)en waar je wil in bewegen of verzelven!

Werkvormen & methodieken
Je vertaalt het theoretisch kader over het basisbehoeftemodel naar jezelf.
We doen dit aan de hand van (lichaams)oefeningen en casusbesprekingen.
Je neemt een aantal veerkrachtige tools mee naar huis.

Praktisch

Startdatum: 12 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Staf vzw
Code vorming: 319-21EV1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector