SWP.Basiscursus begeleiders op de werkvloer

De cursus schetst een eerste beeld van de sector sociale werkplaatsen en zoomt in op de specifieke visie van sociale werkplaatsen en op de visie op begeleiden. In de cursus wordt het beroep begeleider in zijn belangrijkste aspecten onder de loep genomen, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Tijdens de opleiding ontwikkel je een persoonlijk actieplan om je eigen functioneren te verbeteren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem
09:30 - 16:30 Vonst Meiweg 27, Waregem

Programma

Deze opleiding schetst een eerste beeld van de sector Sociale Werkplaatsen. We gaan dieper in op de specifieke visie van sociale werkplaatsen en op de visie op begeleiden. We nemen de belangrijkste aspecten van het beroep begeleider onder de loep, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling.
Tijdens de opleiding maak je ook een persoonlijk actieplan op om je functioneren verder te ontwikkelen.
Deze cursus is opgesteld voor deelnemers zonder agogische voorkennis of zonder opleiding in het begeleiden van mensen. Deelnemers die wél een agogische vooropleiding hebben zijn ook welkom. Zij moeten er alleen mee rekening houden dat een aantal basisbegrippen die in de vorming aan bod komen door hen al gekend zullen zijn.

Praktisch

Startdatum: 02 sep 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 6 dagen Opleider: Vonst BV
Code vorming: SWP.21-BO-004 Organisator: Vivo Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Sector(en):
Maatwerkbedrijven - SWP