SWP.Basiscursus begeleiders op de werkvloer mét agogische voorkennis

De cursus schetst een eerste beeld van de sector sociale werkplaatsen en zoomt in op de specifieke visie van sociale werkplaatsen en op de visie op begeleiden. In de cursus wordt het beroep begeleider in zijn belangrijkste aspecten onder de loep genomen, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Tijdens de opleiding ontwikkel je een persoonlijk actieplan om je eigen functioneren te verbeteren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen
09:30 - 16:30 Parothea Oude-Abdijstraat 3, Drongen

Programma

Deze opleiding schetst een eerste beeld van de sector Sociale Werkplaatsen. We gaan dieper in op de specifieke visie van sociale werkplaatsen en op de visie op begeleiden. We nemen de belangrijkste aspecten van het beroep begeleider onder de loep, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling.
Tijdens de opleiding maak je ook een persoonlijk actieplan op om je functioneren verder te ontwikkelen.
> deze opleiding is opgesteld voor deelnemers met agogische voorkennis of met een sociaal-pedagogische opleiding. We verwachten van de deelnemers dat basisbegrippen rond communicatie en mensgerichte benadering gekend zijn.

Praktisch

Startdatum: 07 sep 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 6 dagen Opleider: Vonst BV
Code vorming: LDE-SWP.21-BO-003-BL Organisator: Vivo Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Sector(en):
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - SWP