SWP.Functionerings- en evaluatiegesprekken

Je krijgt tijdens deze opleiding inzicht in het wat en hoe van een functioneringsgesprek. De opleiding reikt je tips aan over de voorbereiding, opbouw en het verloop van het gesprek: welke gespreksonderwerpen, omschrijven van sleuteltaken, omschrijven van de huidige situatie en verwachtingen naar de toekomst toe, …

Daarnaast word je getraind in communicatieve vaardigheden waardoor je beter kan omgaan met weerstanden, gesprekstechnieken onder de knie krijgt, actief luistert, … Ook krijg je inzicht in het hoe en wat van een evaluatiegesprek.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Diocesaan Pastoraal Centrum Frederik de Merodestraat 18, Mechelen
09:00 - 16:00 Diocesaan Pastoraal Centrum Frederik de Merodestraat 18, Mechelen
09:00 - 16:00 Diocesaan Pastoraal Centrum Frederik de Merodestraat 18, Mechelen

Programma

Dag 1: Functioneringsgesprek
- Inzicht verwerven in het belang en de doelstellingen
- Voorbereiding, invoering en opbouw
- Omgevingsfactoren en criteria
- Aandachtspunten naar de specificiteit van de doelgroep toe
- Communicatie - en luistervaardigheden
- Feedback geven en krijgen
- Omgaan met kritiek en weerstand
- Moeilijke situaties en valkuilen

Dag 2: Functioneringsgesprek
- Opfrissing dag 1
- Bespreking in plenum van huiswerkopdrachten
- Het formuleren in subgroepjes van leervragen
- Oefenen op de aangeleerde technieken dmv rollenspelen
- Reflectie in plenum

Dag 3: Evaluatiegesprek
- Basiscommunicatie en basisprincipes
- De gelijkenissen en verschillen tussen een functionerings- en een evaluatiegesprek
- Accenten bij een evaluatiegesprek
- Het voeren van een slecht-nieuws-gesprek
- Het ABATRAC-model
- Het formuleren van leervragen
- Oefenen van het aangeleerde dmv rollenspelen
- Reflectie in plenum

Praktisch

Startdatum: 10 sep 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 3 dagen Opleider: ESCALA
Code vorming: SWP.21-FUN-001 Organisator: Vivo Thema: Peoplemanagement: Leidinggeven Domein: Human Resources Management Sector(en):
Maatwerkbedrijven - SWP