Tijd om te wennen/ Wachtmomenten in de kinderopvang

1.
- Inzicht in het belang van wennen voor alle betrokkenen: kinderen, gezinnen en kinderbegeleiders/opvang.
- Inzicht in belangrijke elementen van een goede wenprocedure (zoals wederkerigheid) en die kunnen toepassen.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet tot een actieplan.

- De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen evalueren.
- De concepten ‘welbevinden’, ‘betrokkenheid’, ‘geïntegreerde ontplooiingskansen’ en ‘ervaringsgebieden’ (pedagogisch raamwerk MeMoQ) kennen en kunnen toepassen op de eigen praktijk.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet tot een actieplan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, Leuven

Programma

Programma / korte inhoud
In de voormiddag ligt voornamelijk het accent op het perspectief van ouders in het kijken naar de eigen praktijk, in de namiddag is dat het perspectief van kinderen.

TIJD VOOR WENNEN:
Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, betekent dat loslaten, verantwoordelijkheid delen en vertrouwen opbouwen. Het is een overgang die bij elke baby en zijn ouders ingrijpende emoties oproept. Het helpt als je deze situatie zorgvuldig voorbereidt en begeleidt door tijd te nemen voor het wennen.
In deze vorming belichten we het belang van een goede wenprocedure.
Tijdens wenmomenten kan een baby in de veilige armen van mama of papa kennismaken met de andere kinderen, de begeleiders, het andere bedje en andere geuren en geluiden. De begeleiders kunnen, op hun beurt, door observatie en open vragen de gewoonten van de baby en de ouders leren kennen.
Wennen is samen zoeken naar afstemming tussen thuis en de opvang. Het zorgt ervoor dat baby en ouders een veilige plek vinden in een nieuwe omgeving. En ook in de kinderopvang zelf, bij de overgang van de ene leefgroep naar de andere, is wennen zinvol en noodzakelijk.
We maken de link met dimensie 6 "gezinnen en diversiteit" van het zelfevaluatie-instrument.

WACHTMOMENTEN IN DE KINDEROPVANG:
In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is ‘wachten’ eigenlijk? Hoe kunnen we als begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? Hoe kan je de momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elk moment van de dag, ook net voor sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen.
We maken de link met het pedagogisch raamwerk en dimensies 1, 2, 4 en 5 van het zelfevaluatie-instrument.

Werkvormen & methodieken
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken, uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

Praktisch

Startdatum: 19 okt 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-21TW2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Begeleiding in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang