Train-de-trainer ‘Maak je organisatie en omgeving inclusief’

- Je kan een inclusief beleid uitrollen in je organisatie.
- Je beschikt over vaardigheden en handvatten om ook mensen met een beperking een rol in je organisatie te geven.
- Je weet hoe je zelf andere organisaties in je omgeving kan sensibiliseren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 The Student Village Hauwerstraat 3, Brugge
09:00 - 16:00 The Student Village Hauwerstraat 3, Brugge
09:00 - 16:00 The Student Village Hauwerstraat 3, Brugge
09:00 - 16:00 The Student Village Hauwerstraat 3, Brugge

Programma

In deze train-de-trainer gaan we aan de slag met verschillende methodieken om toe te passen in jullie organisatie.
Hoe implementeer je het inclusief gedachtegoed in je organisatie?
Wat zijn concrete handvatten om medewerkers met een beperking een actieve rol te geven?
Hoe kan je mogelijke drempels verlagen in je organisatiecontext ?
Hoe sensibiliseer je je collega’s en hoe communiceer je hier rond?

Werkvormen & methodieken

Een interactieve opleiding waarbij we starten met een algemeen kader. We oefenen het gebruik van de verschillende tools in. Tussentijds werk je deelaspecten thuis uit. Je vragen en ervaringen nemen we mee in de volgende opleidingsdag.
Deze opleiding bestaat uit 4 volle vormingsdagen. Het is een combinatie van theoretische vormingsmomenten (waar we de visie, stappenplan leren kennen en gebruiken en supervisiemomenten (waar we kennis en vaardigheden verdiepen, vertrekkend vanuit de ervaringen in de eigen context).
Dag 1: Inzicht in de belangrijkste theoretische kaders omtrent inclusie.
Dag 2: Inzicht in de structurele organisatiedrempels, gecombineerd met supervisie omtrent eigen inzichten.
Dag 3: Inzicht in het ‘opleiden en begeleiden van personen met een beperking’, gecombineerd met supervisie omtrent eigen inzichten
Dag 4: Presentatie van het eigen leertraject, met ruimte voor voldoende feedback.
Tussen dag 3 en 4 wordt de nodige tijd voorzien voor het verwerken van het eigen leertraject.

Praktisch

Startdatum: 21 okt 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 4 dagen Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21T2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector