Veerkrachtig omgaan met verandering - ONLINE

In deze workshop staan we stil bij:
Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen? Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? Wat zijn ‘gewone’ reacties op ongewone situaties?
Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar volgende verandering te stappen?
Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering?
Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Online -, -

Programma

Het Covid19 virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen werden, maakten dat we plots in een andere realiteit terecht kwamen.
Op zeer korte tijd werd onze hele werking en samenwerking , met alle gebruikelijke structuren, afspraken, werkwijzen, interactie… aangepast. Om met deze veranderingen om te gaan, werden er grote flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd.
Ook na het eerste crisis-functioneren, is er opnieuw een aanpassen aan de gewijzigde situatie, het ‘nieuwe normaal’, waar we ook weer onze weg in moeten zoeken.

In deze workshop staan we stil bij:
Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen? Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? Wat zijn ‘gewone’ reacties op ongewone situaties?
Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar volgende verandering te stappen?
Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering?
Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

We werken ervaringsgericht en interactief; cases en praktijkverhalen van deelnemers koppelen we aan de kaders die we hanteren. We zetten in op leren van elkaar en kennis/leerervaringen delen.

Doelstelling:
Zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij ons doet
Zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen
Stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden
Verandering tot een positief verhaal, met kansen kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden

Praktisch

Startdatum: 16 nov 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: BsideS
Code vorming: VV21-VK4OL Organisator: Vivo Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen