Wachtmomenten in de kinderopvang

- De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen evalueren.
- De concepten ‘welbevinden’, ‘betrokkenheid’, ‘geïntegreerde ontplooiingskansen’ en ‘ervaringsgebieden’ (pedagogisch raamwerk MeMoQ) kennen en kunnen toepassen op de eigen praktijk.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet tot een actieplan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 12:30 Online -, -

Programma

Programma / korte inhoud
In de voormiddag ligt voornamelijk het accent op het perspectief van ouders in het kijken naar de eigen praktijk, in de namiddag is dat het perspectief van kinderen.

WACHTMOMENTEN IN DE KINDEROPVANG:
In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief van kinderen tussen 0 en 3 jaar. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is ‘wachten’ eigenlijk? Hoe kunnen we als begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? Hoe kan je de momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elk moment van de dag, ook net voor sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen.
We maken de link met het pedagogisch raamwerk en dimensies 1, 2, 4 en 5 van het zelfevaluatie-instrument.

Werkvormen & methodieken
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken, uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

Praktisch

Startdatum: 26 okt 2021 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-21WA3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang