Werken met het zelfevaluatieinstrument: MemoQ

• Deelnemers leren het zelfevaluatie-instrument kennen
• Deelnemers krijgen zicht op hoe ze het zelfevaluatie-instrument kunnen gebruiken
• Deelnemers krijgen voorbeelden van hoe andere organisaties met het instrument aan het werk zijn gegaan
• Deelnemers kennen de inhoud van één of meerdere dimensies uit het instrument en kunnen reflecteren over hun eigen praktijk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 12:30 Online -, -

Programma

Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit het MeMoQ-project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen de zes dimensies. Wat kan je met dit instrument bereiken? En hoe kan je het gebruiken? Je krijgt informatie over hoe andere organisaties hiermee werken en samen zoeken we naar hoe jij dit instrument in je voorziening kan gebruiken of implementeren.

Praktisch

Startdatum: 30 sep 2021 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-21MQ1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Efficiënt werken Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang