Win Win in je team

In deze tweedaagse opleiding komt het volgende aan bod:
• Je leert naar je team kijken vanuit verschillende standpunten waardoor je meer kan letten op evenwichten en knelpunten bij het nemen van beslissingen.
Een aantal veel voorkomende valkuilen worden benoemd en besproken.
• Je leert de patronen in teamdynamieken kennen en benoemen. Bij elke dynamiek wordt aangegeven hoe je hier als teamverantwoordelijke op kan inspelen.
• We oefenen concreet in manieren om een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren in een groep.
• Tenslotte zetten we de eerste stappen in het oefenen van verbindend communiceren als manier om moeilijke dingen te ontdekken en bespreekbaar te maken.

De eerste dag van de training richt zich vooral op het toepassen van kaders en het ontdekken van eigen leemtes en valkuilen van je eigen team en werking. Bij elk onderwerpt wordt ingezoomd op je eigen situatie.

De tweede dag focust intensief op eigen cases, ervaringen uitwisselen en specifieke vragen van de deelnemers.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

Coördinator, teamverantwoordelijke of leidinggevende zijn binnen een organisatie of vereniging vraagt specifieke vaardigheden en competenties.
• Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting?
• Hoe maak je beslissingen die door iedereen gedragen worden?
• Hoe maak je een moeilijk onderwerp bespreekbaar?
• Hoe pak je conflicten aan?
• Maar ook: hoe ga je om met je (vaak moeilijke) positie binnen de vereniging of organisatie en hoe kan je kordaatheid en inspraak combineren?

In deze tweedaagse opleiding ontdek je inspiratie voor deze vragen.
We bieden je twee kaders waarbij wordt stilgestaan bij de ruime context van je team en de verschillende fases van waaruit een team zich ontwikkelt.
We oefenen concreet manieren in om een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren in een groep. Tenslotte zetten we de eerste stappen in het oefenen van verbindend communiceren als manier om moeilijke dingen te ontdekken en bespreekbaar te maken.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij eigen cases en vragen uit de praktijk.
Je wisselt ervaringen uit met gelijkgestemden en ontvangt ook input over hoe het in andere organisaties wordt aangepakt.

Praktisch

Startdatum: 19 nov 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Impuls vzw
Code vorming: 319-21W1-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Peoplemanagement: Leidinggeven Domein: Human Resources Management Doelgroep: Omkaderingspersoneel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector