Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

De sector van paritair comité  319.01 omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen,…).
De sector stelt binnen een 500-tal vzw's verspreid over Brussel en Vlaanderen ongeveer 40.000 mensen te werk waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptenzorg.
Meer weten over deze sector?  
  

In deze sector  is al sinds 1989 het Sociaal Fonds VOHI actief. Werknemers en werkgevers beheren er samen middelen om vorming en opleiding van risicogroepen te bevorderen.  
  
   
De sector PC 319.01 is een sector in verandering. Met het oog op het ontwikkelen van aangepaste acties vanuit het Sociaal Fonds VOHI werd een studie opgezet om de trends en ontwikkelingen in kaart te brengen en van hieruit ook de toekomstige competentienoden en opleidingsbehoeften te detecteren.

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier raadplegen. Maar ook een brochure met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek werd  breed verspreid in de sector.
   

Acties specifiek voor de sector

VORMINGSAANBOD
Opleidingsaanbod voor werknemers.
SUBSIDIEAANBOD
Financiering van de opleidingsinspanningen voor risicogroepen.
ICOBA Kenniscentrum voor agressiebeheersing.
   

Sectoroverstijgende acties

JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
SUCCES MET JE STUDIES
Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO). 
VIA VORMING HOGEROP Werknemers met maximaal secundair diploma kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
VORMINGSBUDGET Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
 DAT TREFT!    Doorstroom in de LDE-sector leidt tot instroom in social-profitorganisaties
 KIES RAAK  Kies uit het ‘diversiteit à la carte’-menu en ga voor een organisatie die rijk is aan arbeidskansen.
 LEERTRAJECT 'ZIEDET?'  Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren

Websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
PIGMENTZORG Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).
IEDER TALENT TELT
Website met een visuele talententest en beroepenfiches (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch & Russisch) om multicultureel talent aan te sporen te kiezen voor een beroep in de social profit. 


Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
   
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Bel of mail naar de contactpersoon vermeld onder elke actie.