Opvolging en handhaving

Deze instrumenten helpen je bij de opvolging en handhaving.

 • Protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling (XpertHR – Arbo, Nederland)
  De wet verplicht werkgevers een hele reeks preventieve maatregelen te nemen om ongewenst gedrag in hun onderneming te vermijden. Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag is één van de maatregelen die je kan nemen. 

 • Klachtenprocedure over ongewenst gedrag (Macori Consult, Nederland)
  Vele organisaties hanteren al een klachtenregeling tegen seksuele intimidatie. Macori Consult (NL) illustreert hoe je dit kan uitbreiden naar een procedure tegen andere vormen van intimidatie, discriminatie en/of ongewenst gedrag.

 • Clausule over discriminatie in overeenkomsten met derden 
  Ook in haar relaties en overeenkomsten met derden kan jouw organisatie het non-discriminatiebeleid verder vorm geven. Deze clausule houdt in dat de organisatie geen werk- of contractuele relaties wenst te onderhouden met derden die discrimineren.

 

 • Checklist omgaan met discriminerende klanten (Unizo)
  Veel organisaties hebben een divers personeelsbestand. Cliënten hebben soms kritiek op die uiterlijke kenmerken of reageren hun ontevredenheid daarop af. In extreme situaties is er zelfs openlijke discriminatie. In deze checklist vind je tips om hier passend mee om te gaan.

 

 • Cliënt of koning - beleid (VIVO)
  Cliënten die hulpverleners discrimineren omwille van hun uiterlijk, geslacht of enig ander ‘verschil’. Elke thuiszorgorganisatie wordt daar vroeg of laat mee geconfronteerd. Hier vind je tips om een beleid naar discriminerend gedrag van cliënten te kaderen binnen het globaal diversiteitsbeleid.

 

 • Cliënt of koning - verantwoordelijke (VIVO)
  Cliënten die hulpverleners discrimineren omwille van hun uiterlijk, geslacht of enig ander ‘verschil’. Elke thuiszorgorganisatie wordt daar vroeg of laat mee geconfronteerd. Deze tips helpen je om als sector- of wijkverantwoordelijke ondersteunend te werken naar de gediscrimineerde hulpverlener.

 

<< Terug naar overzicht