Ouderenzorg

Op federaal niveau situeren de relevante sectoren voor VIVO zich binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (paritair comité 330). 

In België behoren ongeveer 1.100 woonzorgcentra tot de privésector. Er werken ruim 63.000 werknemers (47.000 voltijds equivalenten). Enkel voor het Vlaams gewest gaat het om 474 werkgevers, samen goed voor 26000 voltijds equivalenten.

De sector omvat woonzorgcentra voor bejaarden en overkoepelt diverse woonvormen zoals rusthuizen, RVT’s, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf. De sector ouderenzorg kent, net als andere gezondheidssectoren, een personeelstekort. Dit tekort wordt versterkt door een verouderende bevolking en een stijgende vraag naar zorg.

Sinds 1993 wordt het sociaal fonds ouderenzorg paritair beheerd door een beheerscomité.
De opdracht van dit fonds bestaat erin de opleiding van de huidige en toekomstige werknemers in de residentiële ouderenzorg te bevorderen en te ondersteunen met het accent op zogenaamde ‘risicogroepen’. Het fonds bewaakt de kwaliteit en het resultaat van deze opleidingsinitiatieven.
De werking van het fonds wordt door de sector zelf gefinancierd via een bijdrage (0,10%) op de lonen. De sociale partners beheren deze middelen in paritair overleg.

Acties specifiek voor de sector

OPLEIDINGSPROJECTEN
Een ruim gamma aan acties voor de werknemers.
OPLEIDINGSPROJECT VERPLEEGKUNDE   Het opleidingsproject voor verpleegkundigen uit de federale privé-sector van de gezondheidszorg.
OPSTAP NAAR VERPLEEGKUNDE 
Voor werknemers  die vanuit eender welke functie de studies verpleegkunde willen aanvatten of voortzetten of die examens afleggen voor de examencommissie die leiden tot het behalen van een diploma verpleegkunde.
   

 

Sectoroverstijgende acties

JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod over actuele HR-thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.

 

 

Websites van VIVO die relevant zijn voor de sector

 

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
 PIGMENTZORG  Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
   
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Anke Goffin  van de organisatie FE.BI.