Het sociaal statuut en de RSZ

Veel gestelde vragen

 

Wat als ik als organisator gezinsopvang de onmiddellijk aangifte van tewerkstelling (DIMONA) vergat te doen?

Klopt het dat enkel de eerste 20 sluitingsdagen gelijkgestelde sluitingsdagen zijn?

Is het nodig in het opvangplan de waarden te vermenigvuldigen met 1,5 als het gaat om de opvang van een kindje met speciale zorgbehoeften?

Op welk ogenblik pas ik de erkende capaciteit van een onthaalouder aan?

Is het sociaal statuut van toepassing op alle kinderbegeleiders in de gezinsopvang?

Een kinderbegeleider in de gezinsopvang zet haar opvangactiviteiten stop om in loondienst te gaan werken. Heeft zij recht op jaarlijkse vakantie voor werknemers op basis van haar prestaties als kinderbegeleider in de gezinsopvang?

Een kinderbegeleider in de gezinsopvang en haar inwonende dochter vangen kinderen op in een samenwerkingsverband. Blijft de dochter nog fiscaal ten laste van haar ouders, wanneer zij vervangingsinkomens zou ontvangen?

Andere thema's

  
Antwoorden 


Wat als ik, als organisator gezinsopvang, de onmiddellijk aangifte van tewerkstelling (DIMONA) vergat te doen?

Elke nieuwe kinderbegeleider in de gezinsopvang moet je bij de aanvang van de samenwerking op elektronische wijze aangeven. Dit geldt ook als je de samenwerking beëindigt. Zag je dit over het hoofd, breng dit dan zo spoedig mogelijk in orde en geef de werkelijke datum van aanvang of beëindiging door. 

Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Klopt het dat enkel de eerste 20 sluitingsdagen gelijkgestelde sluitingsdagen zijn?

Een kinderbegeleider in de gezinsopvang kiest zelf in welke volgorde zij verlof met en zonder sociale rechten opneemt.
Zo kan een onthaalouder in de eerste helft van het jaar sluitingsdagen zonder sociale rechten nemen en de 20 gelijkgestelde sluitingsdagen opsparen voor de zomervakantie. Op die manier geniet zij optimaal van de schorsing in het kader van de 4-wekenregel.

Een kinderbegeleider in de gezinsopvang start in september. Maakt zij aanspraak op 20 sluitingsdagen met sociale rechten?
Elke kinderbegeleider in de gezinsopvang die werkt in het “sui generis” statuut, heeft recht op 20 sluitingsdagen met behoud van sociale rechten. Dit ongeacht het aantal opvangkinderen, het aantal dagen dat zij beschikbaar is voor opvang en de maand van het jaar waarin zij gestart is

Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Is het nodig in het opvangplan de waarden te vermenigvuldigen met 1,5 als het gaat om de opvang van een kindje met speciale zorgbehoeften?

Dit is niet nodig. Het opvangplan moet op de gewone manier ingegeven worden.
  
Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Op welk ogenblik pas ik de erkende capaciteit van een onthaalouder aan?

Binnen de Vlaamse Regelgeving bestaat er geen grond meer om de erkende capaciteit te beperken. Voorlopig hebben alle onthaalouders een vergunning voor “8” en een erkende capaciteit van “4”. Kind en Gezin overlegt eind augustus 2015 met de RSZ. Zij klaren dit probleem zo snel mogelijk uit samen met de bevoegde kabinetten.
  
Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Is het sociaal statuut van toepassing op alle kinderbegeleiders in de gezinsopvang?

Van zodra zij één opvangprestatie levert, is zij verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen om zich te laten verzekeren in het sociaal statuut.
Deze verplichting geldt altijd en voor iedereen. Uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderbegeleider in de gezinsopvang op leeftijd of kinderbegeleiders in de gezinsopvang die slechts één kind sporadisch opvangen, zijn nooit mogelijk.

Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Een kinderbegeleider in de gezinsopvang zet haar opvangactiviteiten stop om in loondienst te gaan werken. Heeft zij recht op jaarlijkse vakantie voor werknemers op basis van haar prestaties als kinderbegeleider in de gezinsopvang?

De periode als kinderbegeleider in de gezinsopvang geeft geen recht op jaarlijkse vakantie voor werknemers. Deze periode wordt niet gelijkgesteld.
   
Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Een kinderbegeleider in de gezinsopvang en haar inwonende dochter vangen kinderen op in een samenwerkingsverband. Blijft de dochter nog fiscaal ten laste van haar ouders, wanneer zij vervangingsinkomens zou ontvangen?

Kinderen worden als "persoon ten laste" beschouwd, zolang aan drie voorwaarden voldaan is:
  • Het kind moet deel uitmaken van het gezin: dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.  
  • De nettobestaansmiddelen van het kind mogen volgende bedragen niet overschrijden.
      Maximumbedrag nettobestaansmiddelen
van uw kind (inkomsten 2014)
    Als u samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner  3.110 €
    Als u alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd  4.490 €
    Als u alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd  5.700 €
  • Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die de vader inbrengt als beroepskosten.
   
Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's