Het sociaal statuut en het RIZIV

Veel gestelde vragen

 

Wat vul ik in op het document dat het ziekenfonds meestuurt met het inlichtingsblad uitkeringen en waarbij zij vragen naar gegevens in verband met de jaarlijkse vakantie?

Mag de kinderbegeleider in de gezinsopvang  borstvoedingsverlof nemen?

Een kinderbegeleider in de gezinsopvang  werkt part-time bij een andere werkgever. Wat gebeurt er als zij ziek wordt? Wie moet het inlichtingsblad uitkeringen invullen?

Andere thema's

 

  
Antwoorden 


Wat vul ik in op het document dat het ziekenfonds meestuurt met het inlichtingsblad uitkeringen en waarbij zij vragen naar gegevens in verband met de jaarlijkse vakantie?

Dit document is enkel relevant voor mensen die recht hebben op vakantiegeld. De wetgeving bepaalt namelijk dat, als je bijvoorbeeld recht hebt op 20 dagen betaald verlof, voor deze dagen geen ziekte-uitkering betaald wordt.
Daarom informeert het ziekenfonds naar het einde van het jaar toe naar het aantal dagen betaald verlof dat de betrokkene nog over heeft, zodat ze deze dagen dan kan aftrekken van het aantal dagen waarvoor zij een uitkering toekennen.
Aangezien een onthaalouder geen aanspraak maakt op vakantiegeld, moeten de uitkeringen niet geweigerd worden voor de resterende sluitingsdagen, 20 of minder, die de onthaalouder niet zou opgenomen hebben tijdens het jaar.
Op het "vakantieattest" mag je voor onthaalouders bijgevolg altijd "0" vermelden. Je voegt er voor de volledigheid aan toe dat onthaalouders een specifiek sociaal statuut hebben en niet onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Mag de kinderbegeleider in de gezinsopvang  borstvoedingsverlof nemen?

De kinderbegeleider in de gezinsopvang  mogen 5 maanden borstvoedingsverlof nemen, te rekenen vanaf de datum van de geboorte van het kindje. Zij vragen dit aan met het document “vertrouwelijk” via de behandelende geneesheer en bezorgen dit per post aan het ziekenfonds. De organisator bezorgt het formulier “GETUIGSCHRIFT IN TE VULLEN DOOR DE ERKENDE ONTHAALDIENST MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN MOEDERSCHAPSUITKERING AAN DE ZWANGERE OF BEVALLEN ONTHAALMOEDER OF DE ONTHAALMOEDER DIE BORSTVOEDING GEEFT, VOOR WIE EEN MAATREGEL VAN MOEDERSCHAPSBESCHERMING GENOMEN IS” aan het ziekenfonds.

Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's


Een kinderbegeleider in de gezinsopvang  werkt part-time bij een andere werkgever. Wat gebeurt er als zij ziek wordt? Wie moet het inlichtingsblad uitkeringen invullen?

Bij het doorgeven van de ziekte aan de mutualiteit vermeldt de kinderbegeleider in de gezinsopvang  op het document "vertrouwelijk" dat ze twee werkgevers heeft. De centrale bezorgt de twee inlichtingenbladen. Gebeurt dit niet, dan vraagt de kinderbegeleider in de gezinsopvang  in het regiokantoor van de mutualiteit een bijkomend exemplaar.
Beide werkgevers moeten in elk geval een inlichtingenblad invullen.
  
Naar vragenlijst 
                                                                                                                                                                       
Andere thema's