Nuttige websites

    

www.kindengezin.be Alle informatie over kinderopvang in Vlaanderen.
www.gezinsopvanginfo.be Informatie over het beroep van kinderbegeleider en de opleidingen.

  

Sociale zekerheid

mypension.onprvp.fgov.be Het statuut van de onthaalouders is geënt op het werknemersstatuut. Alle wetgeving die je vindt op deze website mag je toepassen op de onthaalouders.
www.rva.be De opvanguitkering vindt zijn wettelijke basis in het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Zowel bij burgers als werkgever vind je heel wat informatie.
www.rsz.be Via deze link vind je het rekenblad en informatie over de DmfA-aangifte.
Voor dringende vragen ivm het rekenblad: pieter.janssens(at)onssrszlss.fgov.be
vlaanderen.famifed.be Voor vragen over kinderbijslag.
www.fedris.be De website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.
Je vindt er ook informatie over het Fonds voor Arbeidsongevallen.
www.riziv.fgov.be De website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Voor dringende vragen over ziekteverzekering inzake progressieve werkhervatting: Regulation-allowances(at)riziv.fgov.be
www.caami.hziv.fgov.be De website van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

   

Vakorganisaties

www.onthaalouders.be De website voor onthaalouders van LBC –NVK
www.aclvb.be Regiokantoren vind je onder de rubriek: "wie zijn we".
www.bbtk.org
Informatie voor onthaalouders via dgovers(at)bbtk-abvv.be .
    
      
 Terug naar overzicht