Projectmanagement

Leerdoelstelling

De deelnemers:
 •  zijn  vertrouwd  met  de  belangrijkste  principes,  kaders  en instrumenten van projectmanagement
 •  zijn  in  staat  om  principes  van  projectmanagement  toe  te  passen  op  al  hun werkzaamheden met een projectmatig karakter (belangrijk: dus niet alleen grote projecten)
 • leren van elkaar over elkaars ervaringen, good and bad practices worden uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent
 • kunnen met de eigen vragen en problemen aan de slag gaan omdat de eigen casussen kunnen worden ingebracht
 • zijn in staat om de principes, technieken en instrumenten van projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten
 • zijn in staat om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en dit op een efficiënte manier
 • beschouwen  de  principes,  middelen  en  instrumenten  van projectmanagement  als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat er 'bovenop' komt.
Toekomstige projecten in de organisatie worden effectiever, efficiënter voorbereid, uitgevoerd.

Doelgroep

Leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, projectleiders,...
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opleidingsderde

Nancy Cantens, Sodiwe

Data en locatie

Provincie
Antwerpen
Code
HR.PM20-3
Datum
 1 en 8 december 2020
Uren
 09 u 00 tot 16 u 30
Locatie

De Nekker
Nekkerspoel-Borcht 19
2800 Mechelen

Inschrijven
 

Programma

1. Algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken
2. Kenmerken van projectmatig werken

 • Wat is een project? Soorten/types projecten
 • Eigenheid van projectmatig werken in de social profit sector
3. Basisprincipes van projectmanagement
4. De voorbereiding van projecten
 • De opdeling en fasering van projecten
 • De projectinrichting/projectontwerp
 • De projectplanning en –begroting
 • Risicomanagement
 • Afronding van de projectvoorbereiding
5. Opstarten van het projectteam/een projectgroep
6. Uitvoering van het project – leidinggeven aan het project
7. Voortgang
8. Afsluiten van een project
9. Evaluatie van een project
 • Randvoorwaarden projectmanagement
 • Communicatie in en rond projecten
10. Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten
11. Projectindicatoren
12. Rapportering

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

 • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
 • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.