Personeelsbeleid

Deze instrumenten helpen je om een divers personeelsbeleid op te zetten.

1. Vacature
2. Werving en selectie
3. Competenties hanteren in de selectieperiode
4. Onthaalbeleid
5. Taalondersteuning
6. Redelijke aanpassingen
7. Opvolgingsgesprekken

1. Vacature

 • Hoe een vacature opstellen (Diversity Remix)
  De inhoud en de opbouw van de vacature bepaalt hoeveel en welke kandidaten zich aandienen. Dit stappenplan is jouw leidraad bij de opmaak van vacatures die openstaan voor iedereen.
 • Neutrale functiebeschrijvingen (Dienst Emancipatiezaken)
  Om zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aan te trekken voor vacatures is het noodzakelijk de functiebeschrijvingen en vacatureberichten correct en aantrekkelijk op te stellen. Deze brochure helpt je bij het uitschrijven van neutrale functiebeschrijvingen.
 • Checklist leesbare vacature (Verso)
  Een checklist om vacatures aan af te toetsen voor publicatie. Met eenvoudige aanpassingen of herschikkingen maak je de vacature helder, duidelijk en beter leesbaar. Zo leren kandidaten jouw verwachtingen kennen en kunnen ze zich een beeld vormen van de functie.

 

2. Werving en selectie

 • Tips voor werving en selectie (Ondernemersplatform Diversiteit)
  Het Ondernemersplatform Diversiteit (een samenwerkingsverband van VKW, Voka & UNIZO) wilt de instroom van allochtone werknemers bevorderen. Daartoe vind je in deze brochure tips over het rekruteren, selecteren en aanwerven van deze doelgroep.
 • DUOday: doedag voor mensen met een arbeidsbeperking (GTB ism VDAB, VOKA, Verso, Unizo, FeGOB)
  Op DUOday vormen werkzoekenden met een arbeidsbeperking duo’s met werknemers in bedrijven uit heel België. Doel? Tonen wat ze in hun mars hebben! Want daar krijgen ze lang niet altijd de kans toe.

3. Competenties hanteren in de selectieperiode

 • Startersgids competentiebeleid (Woodwise)
  Aan de hand van 10 checklists wilt deze gids je ondersteunen bij het aantrekken, ontwikkelen en waarderen van competentie medewerkers. Ook vind je er praktijkvoorbeelden die representatief zijn voor diverse sectoren.
 • Starr Interview (Diversity Remix)
  Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. De STARR-methodiek helpt je om een sollicitatiegesprek voor te bereiden, te voeren en de gewenste informatie te verzamelen. Deze methode is zeer bruikbaar is voor het interviewen van kortgeschoolde kandidaten of kandidaten zonder werkervaring.

 

4. Onthaalbeleid

 • De onthaalprocedure en onthaalchecklist (Diversity Remix)
  Een doordacht onthaal leidt tot een win-win situatie: de nieuwkomer voelt zich welkom en goed gecommuniceerde basisafspraken zorgen voor vlotte inwerking. Deze tools helpen je om het onthaaltraject vorm te geven.
 • Een onthaalbrochure opstellen (Diversity Remix)
  Een onthaalbrochure kan een goede leidraad voor uw onthaalprocedure betekenen. Dit instrument biedt je een helder overzicht van mogelijke thema's die je in een onthaalbrochure kan opnemen.
 • Voorbeeld talig toegankelijke onthaalbrochure (Agentschap Integratie & Inburgering)
  Huis van het Nederlands van het Agentschap Integratie & Inburgering ‘vertaalde’ een pagina uit een onthaalbrochure in een talig toegankelijke versie. Een inspirerend voorbeeld.

  5. Taalondersteuning

  • Checklist duidelijk geschreven taal (Klare Taal Rendeert)
   Wil je taal als drempel wegnemen en zoek je ondersteuning voor taalbeleid in je organisatie, verken dan zeker de website  www.klaretaalrendeert.be. Je vindt er onder meer deze handige checklist om ervoor te zorgen dat laagtaalvaardige medewerkers jouw schriftelijke documenten begrijpen.
  • Taalbeleid op de werkvloer (Diversity Remix)
   Een taalbeleid omvat duidelijke afspraken rond taalgebruik op de werkvloer. Hoe dat moet leer je in deze fiche met concrete tips voor zowel de werkgever, de anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers en de Nederlandstalige medewerkers.
  • Nederlands leren: Wie? Wat? Waar? Wanneer? (Agentschap Integratie & Inburgering)
   In dit schema van de Huizen van het Nederlands, wordt een overzicht gegeven van de te behalen doelen per taalniveau en de gemiddelde tijdsduur om dit doel te bereiken.
  • Hoe kan ik u helpen - Beeldwijzer thuiszorg (In-Gent)
   ‘Hoe kan ik u helpen’ is een beeldwoordenboek dat de communicatie tussen verzorgenden en zorgvragers ondersteunt. De meest courante begrippen en situaties rond thuiszorg worden naar voor geschoven via pictogrammen en foto’s.

   6. Redelijke aanpassingen

   • Redelijke aanpassingen (Unia)
    Aan de hand van enkele concrete voorbeelden legt Unia uit wat de term 'redelijke aanpassingen' precies inhoudt. Deze brochure richt zich zowel tot mensen met een handicap als tot werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen.

    

   7. Opvolgingsgesprekken

   • Functioneringsgesprek (Diversity Remix)
    Een handig overzicht met een sjabloon, tips en voorbeeldvragen waarmee zowel medewerker als leidinggevende het functioneringsgesprek kunnen voorbereiden.
   • Loopbaangespreksformulier m.b.t. verbinding (Langer Werken – ESF)
     www.langer-werken.be zoomt in op duurzame tewerkstelling. Je vindt er tips en tools rond autonomie, verbinding en competentie (ABC-model). Deze fiche helpt de medewerker na te denken over deze 3 behoeften in voorbereiding van het loopbaangesprek.

    

   << Terug naar overzicht