Privé-ziekenhuizen

Op federaal niveau situeren de relevante sectoren voor VIVO zich binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (paritair comité 330). 

In België zijn ongeveer 180 werkgevers officieel geregistreerd als privé-ziekenhuis (subsector 330.01.10). Deze instellingen geven werkzekerheid aan meer dan 120.000 loontrekkende werknemers ( of 96360 voltijds equivalenten). Voor het Vlaamse gewest gaat het om 86 instellingen goed voor ruim 57.000 voltijdsequivalenten.

In 1989 werd het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen opgericht, paritair beheerd door een beheerscomité. De financiële middelen van het fonds komen uit de werkgeversbijdragen van de privé-ziekenhuizen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De RSZ stort de bijdragen door naar het fonds. Sinds het Interprofessioneel akkoord van 1997-1998 is het percentage vastgelegd op 0,10%.

Acties specifiek voor de sector

OPLEIDINGSPROJECTEN 
Een ruim gamma aan acties voor de werknemers.
OPLEIDINGSPROJECT VERPLEEGKUNDE    Het opleidingsproject voor verpleegkundigen uit de federale privé-sector van de gezondheidszorg.
(project 600)
OPSTAP NAAR VERPLEEGKUNDE 
Voor werknemers  die vanuit eender welke functie de studies verpleegkunde willen aanvatten of voortzetten of die examens afleggen voor de examencommissie die leiden tot het behalen van een diploma verpleegkunde.

 

Sectoroverstijgende acties

JONGEREN OP DE  WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod over actuele HR-thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE  Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
LERENDE NETWERKEN VOOR LEIDINGGEVENDEN  Lerende en ondersteunende netwerken voor leidinggevenden met minstens tien medewerkers onder zich. 

 

Websites van VIVO die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
 PIGMENTZORG  Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
   
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Kaat Lisaerde van de organisatie FE.BI