Project

 
De beheerders van het SFSCW zetten extra middelen in om het welzijn van werknemers en de werking van de organisatie te ondersteunen en te versterken.
 

Hoe? Organisaties kunnen subsidies aanvragen voor een project dat:

 • bijdraagt aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid 
 • een positieve impact heeft op de werknemers en de organisatie
 • valt buiten het normaal personeelsbeleid.

De beheerders kiezen bewust voor deze ruime beschrijving. Waarom? 
De socioculturele sector is erg divers: dertien verschillende deelsectoren en een groot aantal kleine organisaties. Dat maakt een standaard aanpak van bepaalde problemen moeilijk en vraagt om beleid op maat van de betrokken organisaties.
 
Waar één organisatie wil inzetten op burn-out preventie, heeft een andere meer nood aan het uitwerken van intergenerationeel werken. De aanvragende organisaties bepalen dus zelf 
 • op welke problematiek zij willen inzetten
 • en op welke manier, of hiervoor nood is aan externe expertise of niet.


Verdeelsleutel voor gekozen thema’s
Op basis van de resultaten van de bevraging in de sector rond loopbaan-, preventie-, - of welzijnsbeleid in het voorjaar 2019 werd beslist om:
 • 80% van de middelen te besteden voor acties rond
  • burn-out preventie en aanpak
  • competentieversterking
  • zelfsturing
 • maximum 20% van de middelen vrij te houden voor vrije aanvragen
Op termijn wil het SFSCW lessen kunnen trekken uit de verschillende trajecten en good practices kunnen verspreiden. Daarom verwachten we na afloop van het project een financiële verantwoording en een evaluatieverslag.
 
 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfscw@vivosocialprofit.org
contacteer Mady Decorte of Frederik Sadones
van het team vormingsfondsen