Project 3030

 

 

Elk jaar beslissen de sociale partners van de sector hoeveel werknemers kunnen deelnemen. Voor schooljaar 2021 – 2022 kunnen 40 voltijdse equivalenten starten in Project 3030.

 

Hoe ziet het traject er uit?

- Je behoudt je loon- en arbeidsvoorwaarden
- Je volgt ongeveer een jaar een dagopleiding
- Geslaagde deelnemers krijgen een attest ‘verzorgende’ of ‘zorgkundige’ van de VDAB die de opleidingen erkent en subsidieert

 

Wie kan deelnemen?

- Je hebt minimum 5 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever op de uiterste inzenddatum van het project
- Je werkt minstens halftijds met een contract voor onbepaalde duur
- Je zit tot bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag
- Je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als polyvalent verzorgende
- Je hebt je werkgever op de hoogte gebracht van je inschrijving
- Je dient je volledig ingevulde aanvraag tijdig in
- Heb je je al kandidaat gesteld, maar werd je nog niet uitgeloot? Dan kan je je opnieuw inschrijven
- Je kan niet opnieuw deelnemen aan Project 3030 als je vorig jaar werd uitgeloot en gescreend en je VDAB-testen negatief waren. Je mag je wel opnieuw kandidaat stellen als je de VDAB-testen 2 jaar geleden hebt afgelegd.

 

Waarom zou je deelnemen?

- Je volgt een opleiding die bijna volledig gratis is
- Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaats en opleidingscentrum
- Je behoudt je loon- en andere arbeidsvoorwaarden
- Je anciënniteit loopt verder
- Je blijft in dienst bij je huidige werkgever
Wat verwachten wij van jou?
- Je engageert je om een voltijdse dagopleiding te volgen tot verzorgende of zorgkundige
- Als kandidaat polyvalent verzorgende volg je:
o 2 blokken theorie (samen ongeveer 5 maanden)
o 2 stages: één in een woon- en zorgcentrum en één in je eigen thuiszorgdienst (samen 5 maanden)
- Aansluitend kan je een module zorgkundige volgen van 4 weken:
o 70 uur theorie
o 50 uur stage

Meer weten over de inhoud en de plaats van de opleidingen? Kijk op de website van Zorggezind .

 

Wat bereik je na de opleiding?

- Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een attest van polyvalent verzorgende of zorgkundige. De VDAB, die de opleidingen erkent en subsidieert, reikt het attest uit
- Daarna kan je solliciteren voor vacatures van verzorgende of zorgkundige
- Vind je niet onmiddellijk een vacature waarvoor je in aanmerking komt? Dan kan je altijd terug naar je huidige job.

 

Hoe verloopt de procedure?

- Het Vormingsfonds 318.02 registreert alle aanvragen
- Uit de volledige aanvragen die ons bereiken ten laatste op 15 maart 2021 worden de kandidaten geloot. Deze loting gebeurt op een neutrale manier met een maximaal aantal kandidaten per provincie
- De gelote kandidaten gaan door naar de selectieproeven van de VDAB
- Aan de werkgevers van de kandidaten die een positieve screening hebben, vragen we een gezamenlijk motivatieverslag dat de kandidatuur ondersteunt
- We bundelen de resultaten van de VDAB-screenings en de motivatieverslagen
- Op basis van al deze gegevens bepalen de stuurgroepsleden Project 3030 woe kan starten en op welk moment
- We stellen de werkgevers en de starters op de hoogte

 

Folder voor werknemer (volgt nog)
FAQ werkgever
FAQ werknemer

 

Wie organiseert dit project?

- Het Vormingsfonds voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap coördineert Project 3030
- Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap financiert per schooljaar de loonkost van 40 voltijdse jobs
- Werkgevers kunnen bij het Fonds Sociale Maribel 318.02 terecht voor de administratieve afhandeling van het dossier.

 

Schrijf je in

Heb je vragen? Hier vind je alle info die gegeven werd op ons infosessies.

     

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

project3030@vspf.org