Samenwerken met aandacht voor jezelf en je collega’s (in tijden van en na Corona)

Leerdoelstelling

In deze training leer je:

  • Wat plotse bedreigende situaties doen met een team en wat de verschillende elementen zijn in verwerking en verdere aanpak ervan.
  • Hoe je in een team kan stilstaan bij wat er is en/of geweest is, zodat je plaats kan maken om stappen te zetten bij een heropstart of ‘normalisering’ van de taken.
  • Gesprektechnieken om zowel tijdens individuele als groepsgesprekken in te gaan op en erkenning te geven aan moeilijke kwesties of onderwerpen.
  • Wat als leidinggevende je prioritaire taken zijn in de opstart, hoe je ze deze kan faciliteren en op welke manier je de focus op de toekomst kan brengen.

Doelgroep

De training is voorzien voor Leidinggevenden die leiding geven aan teams of organisaties, en voor Teamleden die een ondersteunende/ sturende rol opnemen binnen hun team.

Opgelet: enkel organisaties binnen de Vlaamse social profit sector komen in aanmerking.

Opleidingsderde

IMPULS : Emelie Carpentier en Ilona Sauwen

Data

Code
TCA-2020-SW01 TCA-2020-SW02
TCA-2020-SW03 
 TCA-2020-SW04
Data

15 okt 2020

24 nov 2020
27 nov 2020
 3 dec 2020
Uren
 9u30 tot 16u30
 9u30 tot 16u30  9u30 tot 16u30    9u30 tot 16u30
Inschrijven
                 

Extra informatie

Deze training wordt online georganiseerd, we maken gebruik van afwisselende werkvormen (doceren in groep, individuele opdrachten, groepsopdrachten, ervaringen terugkoppelen in groep, inzichten delen in groep, …) zodat de trainingsdag voldoende gevarieerd is.

We werken met Zoom als online leeromgeving.

Programma

Je team heeft de afgelopen maanden versnipperd gewerkt. Dit kan zijn door thuiswerk, door te worden ingezet bij andere diensten, door het op non-actief gezet worden o.w.v. tijdelijke werkloosheid, ... In deze crisistijd heeft iedereen ook andere ervaringen opgedaan, zowel op de werkvloer als thuis of in de familie- en kennissenkring. Het bruuske omschakelen en tot stilstand komen van een deel van ons dagelijks leven heeft een grote impact.

Hoe ga je hiermee om op de werkvloer? Wat met de maatregelen die nog enige tijd zullen aanslepen? Wat doet dit met het welbevinden van je team? Hoe maak je met je team een nieuwe start? Hoe geef je wat er is geweest een plaats, en zorg je voor motivatie en vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan?

Tijdens deze vorming staan we stil bij enkele principes over het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in groep. Hoe geef je ruimte aan persoonlijke ervaringen en behoud je tevens de verbondenheid van het team? Wat heeft het team nodig om verder te kunnen met de kennis en ervaringen van de afgelopen maanden, maar ook met voldoende vertrouwen en engagement om naar de toekomst te kijken?

In een laatste deel wordt concreet gekeken hoe je een nieuwe start maakt en hoe je dit in je team aanpakt.
 
Welk klimaat schep je en welke teammomenten las je in om wat leeft een plaats en forum te geven, zodat er op een goede manier verder kan samengewerkt

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

  • We aanvaarden slechts 2 deelnemers per organisatie.
  • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira Staskowiak of Esther Ongenaed van het team administratie