Verbindend samenwerken op afstand (online vorming)

Leerdoelstelling

 • Je erkent dat de reden/aanleiding voor op afstand werken een impact heeft op de werking
 • Je kan stilstaan met je team bij wat er is en/of geweest is, zodat je plaats kan maken om stappen te zetten bij een heropstart of ‘normalisering’ van de taken.
 • Je hebt zicht op de noden van je team als geheel als je niet allemaal op dezelfde locatie werkt en je hebt zicht op de noden van de verschillende teamleden door te werken vanuit de principes van Verbindende Communicatie
 • Je hebt ervaren dat ook tussen vreemden (die deelnemen aan dezelfde cursus) een zekere mate van verbondenheid kan ontstaan online en je kan een aantal technieken toepassen in je eigen team op afstand
 • Je hebt verschillende ideeën om je team en teamleden ook op meer informele manier te ontmoeten bij het werken op afstand

Doelgroep

 • Leidinggevenden die leiding geven aan teams of organisaties.
 • Teamleden die een ondersteunende/ sturende rol opnemen binnen hun team.
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opleidingsderde

Impuls vzw

Data

Code
HR.SW20-1-OL   HR.SW20-2-OL  
Data
2 oktober 2020
 12 november 2020
Uren
9 u 30 tot 16 u 30
9 u 30 tot 16 u 30
Inschrijven

 Hiervoor kan je

niet meer inschrijven.

 
 

Extra informatie

We werken met zoom.us. De deelnemers hebben vooraf een link en paswoord nodig om toegang te krijgen tot de locatie, daarna moeten ze wachten in de wachtruimte tot de cursusbegeleider toegang verleent. De vergaderlocatie zal een kwartier voor tijd worden open gesteld. Meer informatie https://impulsvorming.be/online-platform
De deelnemers krijgen vooraf oefendocumenten en/of opdrachten door.

Programma

 • We kijken ook naar de aanleiding van het afstandswerk en de impact hiervan op onder meer arbeidsvreugde. Wat maakt dat mensen komen werken en in hoeverre speelt het sociale contact hierbij een rol? Hoe kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan hetgeen mensen belangrijk vinden in hun job?
 • Er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen: sommige mensen kunnen heel goed thuis werken, voor anderen is dit moeilijker. Dit kan te maken hebben met wat zij belangrijk vinden, maar ook met praktische omstandigheden als werkruimte, andere mensen in huis, … Mensen hebben dus een ideale manier om tot resultaat te komen. Door de bril van Verbindende Communicatie betekent dit: mensen hebben verschillende strategieën om tot hetzelfde doel te komen. Hoe stuur je het gesprek hierover aan zodat de nadruk ligt op het gemeenschappelijke?
 • Door op afstand te werken mis je als leidinggevende, maar ook als collega’s onderling heel wat informatie over de persoon als geheel. Hierdoor is het soms moeilijk om je te herkennen in de ander en kunnen we vaak minder van elkaar verdragen.
 • Wat zijn praktische tips en aandachtspunten om deze leemte op te vullen? Hoe hou je authentiek contact? Op welke manier hebben andere organisaties dit de afgelopen tijd overbrugt?
 • De principes van verbindende communicatie  en meer bepaald het empathisch luisteren wordt aangebracht en ingeoefend om ook de boodschap te horen achter hetgeen gezegd wordt en om zo tot meer verbinding en meer begrip te komen

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

 • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
 • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 
 

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.