Sectorconvenant

Sectorconvenant 2018-2019

De input voor het nieuwe sectorconvenant 2018-2019 kwam tot stand tijdens een uitvoerige raadpleging van de vele deelsectoren in de social profit. Meestal in de vorm van contacten met de sectorale vormingsfondsen. We vertrokken vanuit een omgevingsanalyse. Daarin komt zowel een cijfermatige analyse als een inschatting van nieuwe trends binnen de sectoren aan bod.

Vanuit de feedback die we kregen op deze analyse, tekenden we een aantal inhoudelijke lijnen uit die inhaken op deze evoluties en koppelden daar mogelijke acties aan. Zo werden voor deze nieuwe editie samen met onze partners binnen 4 hoofdstukken acht prioriteiten en een 50-tal acties ontworpen.

De vier hoofdstukken zijn de volgende:

  • Kennisopbouw en beleid
  • Instroom in de sector
  • Competentieversterking en werkbaar werk
  • Diversiteit

Klik hier voor de volledige versie van het sectorconvenant 2018 -2019.


Ontstaan en doel van sectorconvenants

De sectorconvenants ontstonden eind jaren ’90 en vormen nu een krachtig instrument voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid, dat versterkend werkt ten aanzien van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. De uitvoering van de opdrachten, opgenomen in de sectorconvenants, is in handen van zo’n 120 sectorconsulenten in 34 sectoren, tewerkgesteld bij paritaire sectororganisaties, zoals VIVO.

De sectorconvenants zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema’s, zoals:
  • Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Het stimuleren van competentieontwikkeling
  • Het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt


Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) publiceert regelmatig sectorfoto’s van de sectoren met convenants.
De sectorfoto's voor de social profit kan je hier terugvinden.

Lees meer over het sectorconvenant.