Sectorconvenant

Sectorconvenant 2021 - 2022

De invulling van dit sectorconvenant kwam opnieuw tot stand na een uitvoerige raadpleging van de 14 sectoren in de social profit. We vertrokken vanuit een omgevingsanalyse. Die omvat zowel een cijfermatig deel als een inschatting van nieuwe trends binnen de sectoren. Hierop vroegen we in de zomer van 2020 feedback via een online enquête, ingevuld door 20 vertegenwoordigers van de sociale partners Daarna tekenden we inhoudelijke lijnen uit die inhaken op deze evoluties en koppelden daar mogelijke acties aan, die we bespreken op sectorvergaderingen. Zo ontstond het sectorconvenant, maar ook 3 addenda :


Klik hier voor het volledige sectorconvenant 2021 - 2022


Ontstaan en doel van sectorconvenants

De sectorconvenants ontstonden eind jaren ’90. Ze vormen een krachtig instrument voor het realiseren van een sectoraal beleid, dat versterkend werkt ten aanzien van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. De uitvoering van de opdrachten, opgenomen in de sectorconvenants, is in handen van zo’n 120 sectorconsulenten in 34 sectoren, tewerkgesteld bij paritaire sectororganisaties, zoals VIVO.

De sectorconvenants zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema’s, zoals:
  • het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten
  • competentieontwikkeling stimuleren
  • de diversiteit op de arbeidsmarkt verhogen.


Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) publiceert regelmatig sectorfoto’s van de sectoren met convenants.
De sectorfoto's voor de social profit kan je hier terugvinden.

Lees meer over het sectorconvenant.