Coachen naar veiligheidscultuur

Leerdoelstelling

‘Sirk Sekuur in Company’ is een coachingsprogramma naar veiligheidscultuur in de organisatie.
Een voldoende aangepaste infrastructuur en goed ingevoerde procedures en werkinstructies zijn onvoldoende om ongevallen te voorkomen. De procedures moeten wel degelijk worden opgevolgd. Deze opleiding draagt bij tot het opstellen van een aantrekkelijk en eenvoudig gedragsobservatieprogramma, op maat van de organisatie. Daarom voorzien we hierin ook een halve dag voorbereiding en een halve dag nazorg met de directie, preventieadviseur, ...

Opleidingscode: 
SWP.20-CV-001_IC tot SWP.20-CV-007_IC
Datum en uren:
Onderling overeen te komen met de lesgever
Plaats: Deze opleiding gaat door in de werkplaats
Deelnemers: Minimum 10 - maximum 20
Prijs:
Gratis in kader van het Sectoraal aanbod
Opleidingsderde:  Idewe

Aandachtspunten

Deze opleiding bevat een halve dag voorbereiding en een halve dag nazorg met de directie, preventieadviseur, ...
De lesgever neemt vooraf contact op om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jullie behoeften.
Deelname van een begeleider is een meerwaarde !

Programma

We voorzien
- een halve dag voorbereiding
- en een halve dag nazorg met de directie, preventieadviseur,…

De training zelf bestaat uit twee halve dagen en wordt op maat en op interactieve wijze gebracht:
Deel 1. Risico’s en veiligheid in relatie met eigen gedrag (1 halve dag)

1. Inleiding + situering project
2. Leren zien (risicoroute/fotomateriaal onveilige handelingen)
3. Analyseren van risicogedrag
4. Aanleren van LMRA (last minute risk analysis)
5. Bepalen van "prioritair" veilig gedrag (volgens SMART-principes en de bijhorende doelstellingen)

De eerste halve dag maken we alle werknemers wegwijs in het leren zien van risico’s. Indien mogelijk maken we gebruik van een videocamera, gehanteerd door één van de werknemers. Als dit niet kan, geven we dezelfde ervaring mee a.d.h.v. aangepast foto- en videomateriaal.

We staan verder ook stil bij gedrag en de verschillende elementen die ons gedrag bepalen. De principes van LMRA (last minute risk analysis) leren we door verschillende praktijksituaties aan.
Ten slotte bepaalt de leidinggevende in overleg met de werknemers de prioriteiten op gebied van gedrag. Dit zijn de gedragingen die vanaf dan geobserveerd zullen worden binnen de onderneming.

Deel 2. Praktische training op het geven en ontvangen van feedback (1 halve dag)
6. Het grote-prior spel (spel rond de prioriteiten voor jullie organisatie)
7. De observatieprocedure
8. Leren feedback geven en ontvangen
9. Welzijnscultuur & verankering van project in werking van de onderneming

Volgende trainingsmodules komen tijdens de 2 halve dagen aan bod:
  • inzicht verkrijgen in gevaarlijke situaties
  • gevaarlijke situaties herkennen en ontleden
  • reflex aankweken om gevaarlijke situaties te melden en in te grijpen
  • stilstaan bij eigen gedrag
  • collega’s gepast aanspreken over onveilig/veilig gedrag
  • gezamenlijk, leidinggevenden en uitvoerenden, onveilige gedragingen binnen de onderneming bespreken en prioriteiten kiezen om het gewenste gedrag te installeren
  • evoluties op gebied van het te installeren gedrag in kaart brengen en bespreken
  • blijvend aandacht schenken aan het gedragsobservatieprogramma in de onderneming

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin  van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.