Sociale werkplaatsen

Zowat 8.800 werknemers hebben een contract in één van de 86 erkende sociale werkplaatsen of de toekomstige 'maatwerkbedrijven'. De meeste van deze werknemers zijn doelgroepwerknemers. Dat zijn werknemers die geen job vinden in een regulier bedrijf door allerlei factoren zoals bijvoorbeeld: gezondheidsproblemen, mentale en fysieke beperkingen, gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven.

De sociale werkplaatsen in Vlaanderen zijn actief in zeer diverse sectoren: kringwinkels, onderhouden van openbaar groen, bossen, schoonmaken van gebouwen en bushokjes, bouw en renovatie, sociale restaurants, strijkwinkels, fietsherstelplaatsen en fietspunten, ...

Het vormingsfonds beheert de middelen uit de 0,10%-maatregel voor 'risicogroepen', het VIVO-vormingsbudget en het extra budget vanuit het Vlaams Intersectoraal-akkoord.

Actie specifiek voor de sector

VORMINGSAANBOD SWP
Een opleidingsaanbod voor doelgroepmedewerkers en omkaderingspersoneel.
                                                 
 

Sectoroverstijgende acties

JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
 VIA VORMING HOGEROP Werknemers met maximaal secundair diploma kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
HR-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod over actuele HR-thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.

Websites van VIVO die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
 PIGMENTZORG  Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
   

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team Levenslang leren.