Socioculturele sector

De Vlaamse socioculturele sector (PC 329.01) is een heel gevarieerde sector. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, samenlevingsopbouw, cultuurspreiding, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, toerisme, musea & erfgoed en media.
Meer weten over deze sector?
   
Sociare en de werknemersorganisaties van het Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk - SFSCW beheren er samen onder andere de middelen uit de 0,10-percent-maatregel. Daarmee financieren ze allerlei initiatieven rond vorming en werkgelegenheid van risicogroepen.
   
 
Sinds 2019 voorzien de beheerders in de sector-cao van 10 december 2018 dat ze de bijkomende inning van 0,10 percent van de werkgeversbijdrage op de brutolonen in 2019 en 2020 voorbehouden voor het uitwerken van een project i.v.m. loopbaan-, welzijn- en preventiebeleid . Het engagement hiervoor legden ze vast in het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord afgesloten op 8 juni 2018.
    
Daarnaast engageren ze zich tot het mee verwezenlijken van allerlei acties die VIVO organiseert, zoals in het kader van het sectorconvenant .
 

Specifieke acties voor de sector

LOOPBAAN-, PREVENTIE- EN WELZIJNSBELEID Nieuw project rond loopbaan-, welzijn- en preventiebeleid op maat van de socioculturele sector vanaf het najaar 2019.
TAALONDERSTEUNING Traject voor werknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands.
STARTJOB Voor werkgevers in de socioculturele sector die een werkzoekende (-26 jaar) in 2018-2019 een positieve werkervaring willen bieden.
        

Sectoroverstijgende acties

KIES RAAK
Kies uit het ‘diversiteit à la carte’-menu en ga voor een organisatie die rijk is aan arbeidskansen.
VORMINGSBUDGET Vanaf 2017 grotere terugbetaling van een opleiding via VIVO en het SFSCW.
JONGEREN OP DE WERKPLEK Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
SUCCES MET JE STUDIES 
Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
VIA VORMING HOGEROP
Werknemers met secundair diploma kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
 DAT TREFT!    Doorstroom in de LDE-sector leidt tot instroom in social-profitorganisaties

Onze websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).
IEDER TALENT TELT
Website met een visuele talententest en beroepenfiches (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch & Russisch) om multicultureel talent aan te sporen te kiezen voor een beroep in de social profit. 
   

Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.

 
              
 


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lise Kamers van het team vormingsfondsen
of mail naar vormingen(at)vivosocialprofit.org.