Stage

Werken met mensen blijft een belangrijke motivatie voor jongeren die bewust kiezen voor een beroep in de sociale sector. Jaarlijks zijn er dan ook heel wat jongeren die via een stage ervaring opdoen. VIVO zet mee de schouders onder een kwaliteitsvol stageaanbod.

We geven je een overzicht van inhoudelijke en financiële ondersteuning die je kan helpen om het stagebeleid in een organisatie vorm te geven.

We werken momenteel een project uit binnen de gezinszorg om de afstemming tussen stagevraag en stageaanbod beter op elkaar af te stemmen.