Aanvragen

   

  
Criteria
  1. Werkgevers met op 1 januari 2018 minimum 5 werknemers in dienst kunnen een Startjob aanvragen.
     
  2. Het gaat altijd om minimaal halftijdse contracten van onbepaalde duur.
   Een IBO-overeenkomst kan voor 3 tot 6 maanden met  de intentie om daarna een contract van onbepaalde duur aan te bieden.
     
  3. De werkgever verklaart via het aanmeldingsformulier op eer dat de ingroeibaan/IBO aanvullend is op de bestaande en geplande aanwervingen binnen de organisatie.
   Door de ingroeibaan/IBO moet de tewerkstelling in de organisatie net zoals bij een aanwerving gefinancierd met maribelgelden met 1 persoon en minimum een halftijds arbeidsvolume aangroeien.
      
  4. Werkgevers kunnen in de opstartfase voor maximum 1 jongere een tussenkomst aanvragen en dit vóór 1 maart 2018.

      

  Goedkeuring

   De aanvragers ontvangen ten laatste op 19 maart 2018 een mail van het SFSCW waarin staat of hun aanvraag goedgekeurd is of niet.

   Na de toekenning krijgen werkgevers tot ten laatste 13 juli 2018 de tijd om een jongere aan te werven.
   Werkgevers die ons geen overeenkomst kunnen bezorgen vóór 16 juli 2018, moeten vóór die datum een gemotiveerde aanvraag tot afwijking indienen. Doen ze dat niet, dan vervalt de toekenning en gaat de plaats naar een organisatie op de wachtlijst.
       
       
                
    

   VRAGEN OF OPMERKINGEN

   Contacteer Lise Kamers of Tom Gallin van het team vormingsfondsen
   of mail naar info(at)startjob.be.