Formaliteiten

   

  
    
Wanneer Formulier en andere documenten
Inzenddatum
Bij aanwerving
Kopie arbeidsovereenkomst onbepaalde duur
Of bij IBO: kopie zowel van de IBO-overeenkomst als van de daaropvolgende  arbeidscontract
Zodra contract/overeenkomst is getekend
  Voor uitbetaling saldo
Binnen de maand na het beëindigen van de gefinancierde tewerkstelling
Bij stopzetting Opzegbrief of ander bewijsstuk Direct na stopzetting

  
     

        
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lise Kamers of Tom Gallin van het team vormingsfondsen
of mail naar info(at)startjob.be.