Tussenkomsten

   

  


  IBO Arbeidsovereenkomst
  AANTAL MAANDEN TUSSENKOMST  
 Maximum 6 maanden 12 maanden
  MAXIMALE TUSSENKOMST
    • Productiviteitspremie of forfaitaire kostprijs IBO
      (kan tussen 3 en 6 maanden variëren)
    • Nadien 50 % van de loonkosten
      maximum 1000 euro/maand
75 % van de loonkosten
maximum 2.500 euro/maand per vte
  VOORSCHOT 
   in de loop van de
derde maand na de aanvang

van de IBO-overeenkomst
   of het arbeidscontract.
3.000 euro
 ten hoogste 8.000 euro
  VOORSCHOT
   in de loop van de
zesde maand na de aanvang

van het arbeidscontract.
  ten hoogste 8.000 euro
  SALDO           
 Na ontvangst van alle documenten:
IBO-overeenkomst en arbeidscontract, kostenopgave en evaluatieformulier.
 Na ontvangst van alle documenten: arbeidscontract, kostenopgave en evaluatieformulier.

  
Ter inspiratie publiceerden we ‘Tips en tools’.
    
     

        
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Lise Kamers of Tom Gallin van het team vormingsfondsen
of mail naar info(at)startjob.be.