Subsidie voor inhouse vormingen

Hebben jullie interesse in een vorming van het kalenderaanbod maar komen de datum en locatie niet goed uit? Heeft je organisatie een specifieke vormingsbehoefte die buiten het kalenderaanbod ligt? Vraag de vorming dan inhouse aan. Het Vormingsfonds LDE laat je weten of financiering daarvoor mogelijk is.

Waaraan moet de vorming voldoen?

Thema

Technische of persoonlijke vaardigheden, communicatie, welzijn op het werk ... Het thema van deze vormingen kadert altijd in:

 • versterking beroepsoverstijgende competenties
 • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
 • loopbaanontwikkeling
 • persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • implementeren kwaliteitsmodel.

Sommige opleidingen kunnen georganiseerd worden voor een gemengde groep (doelgroepwerknemers en (werkvloer-) begeleiders).

Afbeelding
studiebeurs

Binnen of buiten het kalenderaanbod?

1. Binnen kalenderaanbod

Je kan een inhouse-vorming uit ons kalenderaanbod van de vorige of het lopende kalenderjaar organiseren. Bijvoorbeeld: een optie als je interesse hebt in een vorming uit het lopende kalenderaanbod, maar de datum of de locatie past je niet.

Na onze goedkeuring bezorgen we:

 • de contactgegevens van de opleider
 • jouw contactgegevens, het ingevulde aanvraagformulier, een aanwezigheidslijst en een evaluatieformulier aan de opleider.

Daarna kunnen jullie concrete afspraken maken.

2. Buiten kalenderaanbod

Bezorg ons bij de aanvraag ook de offerte van de externe lesgever.

Na onze goedkeuring:

 • informeer je de lesgever dat hij rechtstreeks aan het Vormingsfonds LDE moet factureren.
 • bezorg je ons na de vorming de gehandtekende aanwezigheidslijst en ingevulde evaluatieformulieren.

Voorwaarden

 • De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt in het andere geval beschouwd als arbeidstijd.
 • Minimum 6 effectieve deelnemers van één of meerdere LDE-ondernemingen. Vraag je met meerdere LDE-ondernemingen een vorming aan, spreek dan af wie onze contactpersoon zal zijn.
 • Minimum 3 uur vorming. Het start- en einduur bepaal je zelf in overleg met de lesgever.
 • Eens de datum of data voor de vorming zijn vastgelegd, mail je deze naar
  vormingen [at] vivosocialprofit.org.

Belangrijk om te weten

 • De tegemoetkoming van het LDE-Fonds is maar mogelijk voor zover er geen andere financiering voor de vorming is.
 • De deelnemers mogen voor de vorming geen enkele financiële bijdrage betalen.
 • Elke deelnemende onderneming verbindt zich ertoe om de ondersteuning door het LDE-fonds bekend te maken bij de deelnemers.

Wij betalen de factuur rechtstreeks aan de lesgever (inclusief cursusmateriaal en vervoer lesgever).

Wij betalen niet:

 • de huurprijs van een lokaal voor de vorming en de broodjes/drank.
 • Eventuele kosten wegens laattijdige annulatie.

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • meld je aan op het Extranet (nog geen login?)
 • klik op ‘subsidies’
 • klik op ‘subsidieaanbod’
 • je vindt alle informatie terug bij ‘Dien een subsidieaanvraag in – inhouse vorming aan een vormingsinstelling’ op de detailpagina
 • het vormingsfonds LDE laat je zo snel mogelijk weten of het je aanvraag goedkeurt.