Subsidieaanbod risicogroepen

      
Het Sociaal fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen stelt sinds 2015 een budget ter beschikking om de opleidingsinspanningen voor risicogroepen te ondersteunen: het risicogroepenbudget.

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse regering de opleidingsinspanningen in de socialprofit. Zij verdeelt hiervoor via VIVO vzw middelen. Dit is het vrij tebesteden vormingsbudget .

Om het vormingsbudget en het risicogroepenbudget te gebruiken, hoefden de organisaties slechts 1 dossier in te dienen.
Met het oog op administratieve vereenvoudiging sluit nu ook ICOBA vanaf 2017 bij deze werkwijze aan met het agressiebudget.

Deze drie budgetten worden bepaald op basis van de VTE per inrichtende macht/hoofdzetel. Een combinatie van de budgetten is in sommige gevallen mogelijk. VIVO, het Sociaal Fonds en ICOBA zorgen voor de administratieve afrekening.
    

Wil je meer weten?

Lees meer over deze 3 budgetten en de voorwaarden in de infofolder. Geïnteresseerd? Vraag je subsidie aan met het aanvraagformulier.


     

    VRAGEN OF OPMERKINGEN

    T 02 250 37 77
    info(at)vivosocialprofit.org