Toegankelijkheid kansarmen

Project toegankelijkheid van CAR voor kinderen uit gezinnen in kansarmoede:

Welke drempels ervaren gezinnen in kansarmoede wanneer hun kind in begeleiding gaat bij een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)?  Deze vraag stelde de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie aan VIVO. 


Handvaten voor de sector

Een werkgroep ging aan de slag met deze vraag en organiseerde deze ondersteuning:

 • Een brochure met praktische tips. 
  We verzamelden hierin de belangrijkste conclusies over drie aspecten van de hulpverlening aan gezinnen in kansarmoede: het onthaal, het intakegesprek en de begeleiding. Ook voor andere deelsectoren is dit een bruikbaar instrument! 
  Ontdek in deze brochure hoe je werkt aan de toegankelijkheid van je organisatie.

 • Medewerkers van de CAR krijgen vorming van TAO-Armoede.
  Deze vorming deed de medewerkers even stilstaan bij hun aanpak.
  Ze wordt aan de revalidatiecentra terugbetaald via het vormingsbudget van VIVO.


Trajecten onder de loep

De werkgroep bestond mee uit CAR Deinze, CAR Knokke-Heist, CAR Leuven en TAO-Armoede. Ze analyseerden enkele trajecten:

 • Een ervaringsdeskundige in kansarmoede van TAO-Armoede onderzocht via de aanmelding van een fictief kind enkele stappen. De telefonische aanmelding, het administratief gedeelte met vragenlijsten, het intakegesprek, het onderzoek en de bespreking van de resultaten daarvan en het eventuele behandelingsadvies van de drie centra.
 • Via werkbezoeken ging ze een aantal praktische zaken na, zoals de bereikbaarheid, infrastructuur. Ook een aantal gevoelsmatige dingen kwamen aan bod, zoals de sfeer in het centrum, de manier waarop het intakegesprek verliep, het opnameteam waarin men beslist of een kind zal worden onderzocht.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Steffie Jalhay van  het team diversiteit.