Alle tools

Werk jij mee aan het goed begeleiden van een verzorgende / zorgkundige duaal op de werkvloer?

De opleiding verzorgende/zorgkundige duaal start tussen 1 en 30 september en duurt tien maanden. Tijdens deze tien maanden doet elke leerling ervaring op zowel in een residentiële werkplek als bij een dienst voor gezinszorg. Voor de matching tussen jongeren en dienst voor gezinszorg wordt er gebruik gemaakt van een centraal aanmeldingssysteem

De jongere is gemiddeld twintig uur per week op de werkvloer en volgt het werkschema van een contractuele medewerker. Een goede begeleiding van de jongere is belangrijk. Daarom werd een afsprakenkader uitgewerkt.

Brochure

Afbeelding
duaal leren in de ouderenzorg

Voor aanvang van het werkplekleren

De werkgever:

 • laat zich erkennen als werkplek voor de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal
 • vraagt bij het agentschap Zorg en Gezondheid het inschrijvingsnummer verzorgende aan. De jongere bezorgt op voorhand een kopie van het getuigschrift verzorgende aan de werkgever
 • maakt de overeenkomst alternerende opleiding op
 • organiseert een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek:
  • worden de documenten in orde gebracht
  • maakt de jongere kennis met de organisatie en de werking
  • wordt het huisreglement overlopen
  • wordt het gebruik van F53 toegelicht

Contactpersonen en begeleiders:

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het opvolgen en begeleiden van de jongere.

 • De mentor

De mentor werkt bij de dienst voor gezinszorg en begeleidt de jongere op de werkvloer. Dit is meestal een verzorgende die is opgeleid tot coach. Voor de jongere is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor neemt verschillende rollen op namelijk als begeleider, ondersteuner, beoordelaar, helper in het leerproces. Hij leert de jongere ook taken aan. De jongere mag ook meelopen met andere verzorgenden. De mentor wordt betrokken bij het evalueren en opvolgen van de jongere en staat in voor het geven van feedback en bijsturen. De mentor mag deelnemen aan de klassenraad.

 • De sectorverantwoordelijke

Deze persoon plant het werkplekleren en volgt samen met de mentor de jongere op.

 • De trajectbegeleider

De trajectbegeleider werkt in de school en is voor de werkgever het aanspreekpunt bij de opstart en de opvolging.