Veerkrachtig omgaan met verandering

Leerdoelstelling

  • Zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij ons doet.
  • Zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen.
  • Stilstaan bij verlies, verdriet en wat  ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden.
  • Verandering tot een positief verhaal, met kansen kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden.

Doelgroep

 Iedereen die geconfronteerd wordt met verandering
Opgelet: enkel organisaties binnen de Vlaamse social profit sector komen in aanmerking.

Opleidingsderde

BsideS : Tilda Duchamps

Data

Code
TCA-2020-VK01 TCA-2020-VK02
TCA-2020-VK03 
 TCA-2020-VK04
Data

20 okt 2020

9 nov 2020
26 nov 2020
 7 dec 2020
Uren
 9u tot 16u30
 9u tot 16u30  9u tot 16u30  9u tot 16u30
Inschrijven
                       

Extra informatie

We werken met Zoom, vooraf krijg je een mail met de link naar de Zoom-ruimte.
We zetten onze online ruimte open vanaf 8.30 u., zodat iedereen vervolgens kan toekomen.
Om 9.00 u starten we met de workshop; we ronden af om 16.30 u
We werken interactief, met afwisselende werkvormen en spreken samen pauze-momenten af.
Handig om in de buurt te hebben: pen en papier – eventueel post its

Programma

Het Covid19 virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen werden, maakten dat we plots in een andere realiteit terecht kwamen.
Op zeer korte tijd werd onze hele werking en samenwerking , met alle gebruikelijke structuren, afspraken, werkwijzen, interactie… aangepast. Om met deze veranderingen om te gaan, werden er grote flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd.
Ook na het eerste crisis-functioneren, is er opnieuw een aanpassen aan de gewijzigde situatie, het ‘nieuwe normaal’, waar we ook weer onze weg in moeten zoeken.

In deze workshop staan we stil bij:

  • Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen? Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? Wat zijn ‘gewone’ reacties op ongewone situaties?
  • Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar volgende verandering te stappen?
  • Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering?
  • Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

We werken ervaringsgericht en interactief; cases en praktijkverhalen van deelnemers koppelen we aan de kaders die we hanteren. We zetten in op leren van elkaar en kennis/leerervaringen delen.

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

  • We aanvaarden slechts 2 deelnemers per organisatie.
  • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Elvira Staskowiak of Esther Ongenaed van het team administratie