Verbindend leidinggeven vanop afstand (online vorming)

Leerdoelstelling

Deze opleiding is een aanvullende leiderschapscursus, met als missie: de belangrijkste werkprincipes en vaardigheden van een leidinggevende te vertalen naar een online werkomgeving. De focus ligt op verbindend leidinggeven, maar dan vanop afstand.
Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Afspraken te maken met hun team over hoe online met elkaar om te gaan
 • Hun team te laten verbinden, ook wanneer fysiek contact moeilijk is
 • De samenwerking in het team te stimuleren, ook vanop afstand

Doelgroep

Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, coördinatoren, projectleiders
Opgelet: enkel organisaties binnen de social profit sector komen in aanmerking, m.u.v. openbare organisaties.

Opleidingsderde

Peter De Jonghe en Maure Melis, D-NA

Data

Code
HR.VL20-OL
Data
24 september, 8 oktober en 22 oktober
Uren
13 u 00 tot 16 u 30
Inschrijven
 

Extra informatie

Deze cursus vereist enige basiskennis van leidinggeven, al worden de gebruikte modellen wel allemaal toegelicht in de cursus. Het is echter geen basisopleiding leidinggeven, dus enige achtergrond en ervaring als leidinggevende is wel aangewezen.
Als programma gebruiken we Zoom. Er is geen voorkennis vereist. Alles wordt al doende aangeleerd op maat van de deelnemers. Wel is het nodig om vanaf een laptop te werken en het gratis programma vooraf te installeren.
De verdere instructies krijg je vooraf. Er is geen inhoudelijke voorbereiding nodig maar tussen de verschillende sessies kunnen er wel kleine supervisieopdrachten gegeven worden.

Programma

Trainingssessie 1 (3,5 u)

 • Hoe verloopt een digitale training?
 • Gebruikmaken van “breakout rooms”
 • Vergaderbouwstenen en de rol van de voorzitter
 • Wat heb je nodig om succesvol online te vergaderen?
 • Besluitvorming: Deep Democracy versus Consent

Trainingssessie 2 (3,5 u)

 • Zelfdeterminatietheorie over motivatie
 • Gebruik maken van “collaboration tools”
 • Hoe online een veilige ruimte creëren en vertrouwen stimuleren:
 • Welke vragen stel je wel
 • Wat activeert mensen en wat legt mensen stil
 • Wat zorgt ervoor dat je rijke info terug krijgt uit je team
 • Parameters van vertrouwen

Trainingssessie 3 (3,5 u)

 • Geven, stimuleren en ontvangen van goede feedback
 • Niveaus van feedback
 • DESC versus Verbindende Communicatie
 • Evalueren en bijsturen
 • Cirkels van invloed en betrokkenheid

Elke sessie is zodanig opgebouwd dat verschillende leerstijlen aan bod komen.  We voorzien telkens een theoretisch kader voor de meer reflectieve denkers, afgewisseld met interactieve oefeningen voor zij die graag al doende leren en willen experimenteren.  

Inschrijven

Inschrijven doe je online via extranet.
Heb je een vraag hierover? Bekijk onze webpagina .

Opgelet:

 • We aanvaarden slechts 2 deelnemers van eenzelfde organisatie.
 • Je bent pas effectief ingeschreven als je van ons een bevestigingsbrief ontvangt.

 
 

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed van het team administratie
of Bert Decoster van het team levenslang leren.