Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

De Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (paritair comité 331) is op te delen in 2 subsectoren:
 

De kinderopvang – KO

Onder kinderopvang verstaan we zowel de opvang van baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang.

  De gezondheidsinstellingen en -diensten – GID

  • centra voor geboorteregeling
  • tele-onthaal
  • diensten voor de strijd tegen toxicomanie
  • centra voor huwelijkscontacten
  • prenatale raadpleging
  • consultatiebureaus voor het jonge kind
  • vertrouwenscentra kindermishandeling
  • diensten voor adoptie
  • samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging
  • centra voor geestelijke gezondheidszorg
  •  …

     
  Meer weten over deze sector?

    

  Op 16 oktober 2007 werd voor deze sector een nieuw vormingsfonds 'het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector ' opgericht. Dit is een fonds voor bestaanszekerheid waarin werknemers en werkgevers samen middelen beheren om vorming en opleiding van risicogroepen te bevorderen.
     

  Daarnaast werkt het fonds mee aan acties die VIVO organiseert, in het kader van het sectorconvenant.   
   

  Acties specifiek voor de sector

  VORMINGSAANBOD Vormingsaanbod voor werknemers uit de sector.
  ICOBA Kenniscentrum voor agressiebeheersing.
     

  Acties specifiek voor de subsector kinderopvang

  HELPDESK ONTHAALOUDERS Helpdesk voor het sociaal statuut van de onthaalouder.
  GENERATIEPACT BKO Subsidie via generatiepact voor buitenschoolse kinderopvang voor laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 30 jaar.


  Sectoroverstijgende acties

  VORMINGSBUDGET Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
  SUCCES MET JE STUDIES Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
  JONGEREN OP DE WERKPLEK 
  Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
  VIA VORMING HOGEROP Werknemers met secundair onderwijs kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
  VIVO-VORMINGSAANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele thema’s.
  STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
   DAT TREFT!    Doorstroom in de LDE-sector leidt tot instroom in social-profitorganisaties
   KIES RAAK  Kies uit het ‘diversiteit à la carte’-menu en ga voor een organisatie die rijk is aan arbeidskansen.
   LEERTRAJECT 'ZIEDET?'  Met een cultuursensitieve basishouding in je werk staan, dat kan je leren

  Onze websites die relevant zijn voor de sector

  LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
  Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
  COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
  Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
  PIGMENTZORG Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
  WAARDEVOL WERK
  Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
  AGRESSIEBEHEERSING IN
  DE SOCIAL PROFIT

  Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).
  IEDER TALENT TELT
  Website met een visuele talententest en beroepenfiches (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch & Russisch) om multicultureel talent aan te sporen te kiezen voor een beroep in de social profit. 
     

  Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

  VORMINGSAANBOD LDE
  Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
     

    

   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

  Bel of mail naar de contactpersoon vermeld onder elke actie.