Vormingsbudget

De Vlaamse overheid ondersteunt de inspanningen tot leren in de sociale sector financieel.

VIVO stelt deze overheidsmiddelen ter beschikking aan de Vlaamse social-profitorganisaties.Deze ondersteuning is beter bekend als het jaarlijkse vormingsbudget.

Terugbetaling van een opleiding

Hoe laat ik de opleiding terugbetalen? Welke opleidingen komen in aanmerking?
Al deze informatie lees je in de folders:

Gezondheidsinstellingen en -diensten

Kinderopvang openbare en private instellingen

Initiatieven buitenschoolse opvang

Dien je subsidieaanvraag in en ontvang de terugbetaling van je opleidingskosten.

Een subsidiedossier indienen

Dien je subsidieaanvraag online in via het Extranet! Je kan er de stand van zaken voor jouw organisatie opvolgen.
Meer informatie hierover kan je terugvinden via onze webpagina .
Opgelet: Je hoeft geen extra opleidingskosten meer in te dienen indien je met één aanvraag meteen het toegekende budget opgebruikt.
 

Denk eraan om in Extranet het voorblad van je organisatie op te laden bij de eerste subsidieaanvraag van het subsidiejaar. Dit kan je mee uploaden bij de documenten van je aanvraag.

Voorblad:Initiatieven buitenschoolse opvang/ Kinderopvang / Gezondheidsinstellingen- en diensten

Deadline indienen subsidiedossiers

Organisaties kunnen doorlopend subsidieaanvragen indienden.

Vormingsbudget 2020: vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 15 februari 2021.

Uitzondering: Omwille van het Corona-virus zijn er in 2020 heel wat opleidingen uitgesteld of geannuleerd.
Werdhet voorziene budget nog niet opgebruikt? Opleidingen die gevolgdworden tussen januari en maart 2021 kunnen daarom uitzonderlijk ook nogingebracht worden op het vormingsbudget 2020. Uiterlijke indiendatum: 15/04/2021.

Vormingsbudget 2021: vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 15 februari 2022.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Esther Ongenaed of Nadine Vander Seypen
info(at)vivosocialprofit.org 

Blijf je graag op de hoogte van andere acties? Schrijf je in op de nieuwsbrief 
Uitschrijven kan steeds met 1 klik.