Vlaamse vormingsfonds voor de Gezinszorg

Dit vormingsfonds is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritaire raad van beheer.

De raad van beheer telt 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden. De ene helft vertegenwoordigt de werkgeversorganisatie, de andere helft de werknemersorganisaties.

 

Werkgeversafvaardiging vanaf 2017

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden 
Vereniging Van Diensten voor Gezinszorg (VVDG)                   Matthias Lampaert      
Jannie Hespel
  Mieke Ruys (voorzitter)
Sonia Van den Branden
  Gaby Trompet Dimitri Durlet
  Louis-Philippe Scholts Filip Standaert
  Ann Demeulemeester
Evert De Boer

Werknemersafvaardiging vanaf 2017


Effectieve leden 

Plaatsvervangende leden 
ACV-CCVD Bart Vannetelbosch Katrien Boudré
Dries Vanheuverswyn
ACLVB Tommy Jonckheere Gert Van Hees
ABVV Issam Benali (ondervoorzitter)     
Hanne Demuzere    
LBC-NVK Werner Van Mierlo  
BBTK Jan Piet Bauwens Jelle Dhondt
    

   

 

Regelgeving

Wat doet het vormingsfonds?

In tegenstelling tot de meeste andere sectoren, worden in de gezinszorg de middelen voor vorming van “risicogroepen” niet collectief beheerd in een fonds voor bestaanszekerheid, maar per werkgever. Zij leggen hiervoor verantwoording af aan de overheid. Concreet wordt door de sector 0,20% geïnvesteerd.

In 2002 werd het paritair vormingsfonds opgericht. Dit fonds formuleert adviezen over de vormingen en neemt onder andere beslissingen over de besteding van het VIVO-vormingsbudget, over het Project 3030, de kwalificerende trajecten en de overige acties.
   
  
   


VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte van het team vormingsfondsen.