Vlaamse vormingsfonds voor de Gezinszorg


Dit vormingsfonds is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritaire raad van beheer.

De raad van beheer telt 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden. De ene helft vertegenwoordigt de werkgeversorganisatie, de andere helft de werknemersorganisaties.

 

Werkgeversafvaardiging vanaf 2019

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden 
Zorggezind                   Laura Picard      
Jannie Hespel
  Mieke Ruys (voorzitter)     
Sonia Van den Branden
  Marleen Vanhees
Karin Van Mossevelde
  Isabelle Marichal
Karen Van den Hende
  Ann Demeulemeester
Evert De Boer

Werknemersafvaardiging vanaf 2019


Effectieve leden 

Plaatsvervangende leden 
ACV-CCVD Bart Vannetelbosch Katrien Boudrez
Dries Vanheuverswyn
ACLVB Tommy Jonckheere Gert Van Hees
BBTK-ABVV Johan Van Eeghem (ondervoorzitter)
Alex Nijs
BBTK Jan Piet Bauwens Jelle Dhondt
ACV Puls Werner Van Mierlo  
    

   

 

Regelgeving

Wat doet het vormingsfonds?

In tegenstelling tot de meeste andere sectoren, worden in de gezinszorg de middelen voor vorming van “risicogroepen” niet collectief beheerd in een fonds voor bestaanszekerheid, maar per werkgever. Zij leggen hiervoor verantwoording af aan de overheid. Concreet wordt door de sector 0,20% geïnvesteerd.

In 2002 werd het paritair vormingsfonds opgericht. Dit fonds formuleert adviezen over de vormingen en neemt onder andere beslissingen over de besteding van het VIVO-vormingsbudget, over het Project 3030, de kwalificerende trajecten en de overige acties.
   
  
   


VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Mady Decorte van het team vormingsfondsen.