wat is een mentor?


Voorwaarden

• minimum 25 jaar
• heeft minstens vijf jaar praktijkervaring in de betreffende functie 
• begeleidt maximum 2 werkzoekenden op hetzelfde ogenblik

De mentor heeft kennis van:

 • De verwachte competenties en taken voor de desbetreffende functie
 • Zijn rol en opdracht als mentor
 • Een aantal didactische basisprincipes

De mentor bezit vaardigheden om:

 • Als rolmodel op te treden
 • Het leerproces van de werkzoekende te ondersteunen door:
  - competenties aan te leren
  - te vragen naar leerervaringen
  - tijd te besteden aan het samen reflecteren over leerervaringen
  - kansen te creëren tot talentontwikkeling
  - het leren uit fouten aan te moedigen
  - ruimte te geven om zich kwetsbaar op te stellen
  - de werkzoekende te waarderen en te inspireren
 • Leeractiviteiten te organiseren
 • De werkzoekende de nodige ruimte te geven om te experimenteren, zelf dingen uit te proberen en te groeien
 • De werkzoekende de nodige tijd en middelen te bieden om opdrachten en taken uit te voeren
 • Constructieve feedback te geven
 • Over het groeiproces van de werkzoekende te rapporteren via het opvolgings- en evaluatie-instrument
 • Te reflecteren over het eigen handelen als mentor

De mentor is iemand die:

 • Gemotiveerd is om te helpen leren
 • Respectvol omgaat met anderen
 • Geduld heeft
 • Flexibel is
 • Openstaat voor innovatieve ontwikkelingen in welzijn en onderwijs

Opdracht en rol


De mentor:
 • Helpt bij de inwerking in een specifieke job
 • Maakt een opvolgplan op en volgt dit op
 • Is het aanspreekpunt van deze werkzoekende
 • Ondersteunt het reflectieproces van de werkzoekende
 • Krijgt de nodige tijd om dit reflectieproces te begeleiden