Werkbaar werk

Wat is werkbaar werk?

Hierbij wordt werk bedoeld dat motiveert en kansen geeft om bij te leren. Daarnaast houdt het ook in dat werknemers geen problematische werkstress hebben en de werk-privébalans in evenwicht is. Werken aan werkbaar werk is werken aan duurzame inzetbaarheid.

Onderzoek naar werkbaar werk

In 2013 deed VIVO, in aanvulling op de werkbaarheidsmonitor een grootschalig kwalitatief onderzoek naar de beleving van het werk door de medewerkers uit de volgende sectoren: 

  • gezins- en bejaardenhulp (PC 318.02),
  • De Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (PC 319.01),
  • de beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327.01),
  • de socioculturele sector (PC 329.01),
  • de gezondheidsinstellingen en – diensten
  • de diensten voor kinderopvang (PC 331)

VIVO zette door onderzoek in op het concreter maken van de werkbaarheidsresul­taten van de werkbaarheidsmonitor en hoe ze worden ervaren door de medewer­ker. Aanvullend op de werkbaarheidsmonitor bevroegen we 1046 medewerkers uit de sector diepgaand naar de kwaliteit van hun arbeid. We brachten ook 21 leidinggevenden of HR-medewerkers uit de vijf sectoren samen en gingen hier­over met hen in gesprek.

Bekijk hier het uitgebreide rapport of de bevattelijke brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.

In het uitgebreide rapport vindt u eveneens een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector

Acties

Uit het gevoerde onderzoek bleek dat er nog werk aan de winkel is. Op basis van de resultaten besloot VIVO dan ook werk te maken van een aantal acties. Bekijk ze hier!


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Bert Decoster van het team Levenslang Leren.