Werkbaar werk

> aan deze pagina werken we momenteel, sommige linken werken daardoor niet

Wat is 'werkbaar' werk?

Dat is werk dat motiveert en kansen geeft om bij te leren. Het is werk zonder problematische werkstress en met een evenwichtige werk-privébalans. Werken aan werkbaar werk is werken aan duurzame inzetbaarheid.


VIVO onderzocht de beleving van het werk door de medewerkers uit onze sector. We deden dit met steun van het Europees Sociaal Fonds. Door dit onderzoek zette VIVO in op het concreter maken van de werkbaarheidsresul­taten van de werkbaarheidsmonitor.

We bevroegen 1046 medewerkers uit de sector diepgaand naar de kwaliteit van hun arbeid. We brachten ook 21 leidinggevenden of HR-medewerkers uit de verschillende deelsectoren samen en gingen hier­over met hen in gesprek.

Bekijk hier het uitgebreide rapport of de bevattelijke brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.
In het uitgebreide rapport vind je ook een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector.

Acties voor de sector

Uit onderzoek blijkt dat er best nog wat werk aan de winkel is om het werk werkbaar te maken in onze sector. Via deze acties stimuleren we organisaties om hier mee aan de slag te gaan:

HR-VORMINGEN EN WEBINARS

Gratis aanbod over actuele HR-thema's waarin we titels aanbieden die 
LERENDE EN ONDERSTEUNDENDE
NETWERKEN VOOR LEIDINGGEVENDEN
    

Want werkbaar leiding geven dat doe je niet alleen. 
VERBINDENDE COMMUNICATIE
COACHING EN VORMINGEN 


Goede en voldoende communicatie is enorm belangrijk voor medewerkers en leidinggevenden. Dat blijkt uit onderzoek naar werkbaar werk.
WAARDEVOLWERK.BE


Ontdek er alles over werkbaar werk in onze sector: tips, instrumenten en cijfermateriaal waarmee je meteen aan de slag kan.
INSPIRERENDE FACEBOOKPAGINA

Volg onze facebookpagina en ontvang wekelijks een inspirerend bericht.
DAG VAN DE LEIDINGGEVENDE   Een dag waarop jij centraal staat beste leidinggevende, ontdek het programma.
 
AFFICHES 

Alle organisaties ontvangen najaar 2018 een affiche die het thema 'werkdruk' aankaart.  Onderzoek naar werkbaar werk 

In 2013 deed VIVO, met steun van het Europees Sociaal Fonds een grootschalig kwalitatief onderzoek naar de beleving van het werk door de medewerkers uit onze sector. VIVO zette door dit onderzoek in op het concreter maken van de werkbaarheidsresul­taten van de werkbaarheidsmonitor.

We bevroegen  1046 medewerkers uit de sector diepgaand naar de kwaliteit van hun arbeid. We brachten ook 21 leidinggevenden of HR-medewerkers uit  de verschillende deelsectoren samen en gingen hier­over met hen in gesprek.
 
  • Wat zijn de oorzaken van het al dan niet positief ervaren van de kwaliteit van het eigen werk?
  • Zitten hierin verschillen tussen verschillende sectoren en profielen van medewerkers?
  • Brengen medewerkers uit eigen beweging dezelfde elementen aan als belangrijk voor de werkbaarheid van werk als de elementen die voorkomen in kwantitatief onderzoek, waaronder de werkbaarheidsmonitor?
  • Welke instrumenten en initiatieven zijn er momenteel om de werkbaarheid van werk te bevorderen en zijn er merkbare effecten op de tevredenheid van werknemers?

 

Bekijk hier het uitgebreide rapport of de bevattelijke brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.

In het uitgebreide rapport vind je ook een korte oplijsting van specifieke aandachtspunten per deelsector

Acties

Uit het gevoerde onderzoek bleek dat er nog werk aan de winkel is. Op basis van de resultaten besloot VIVO dan ook werk te maken van een aantal acties. Bekijk ze hier!


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Bert Decoster van het team Levenslang Leren.