Werken in team: vervolgopleiding

Leerdoelstelling

In deze vervolgopleiding gaan we dieper in op processen en gedrag binnen groepen. Je krijgt inzicht in je eigen ‘teamkwaliteiten’ en de complementariteit met anderen binnen je team.

 Opleidingscode 
 Datum
SWP.20-WTV-001_IC
SWP.20-WTV-002_IC
SWP.20-WTV-003_IC
SWP.20-WTV-004_IC
SWP.20-WTV-005_IC
23/04/2020
30/04/2020
19/05/2020
04/06/2020
08/10/2020

Uren:
Van 9u tot 16u30
Deelnemers:
Minimum 8 - maximum 15
Locatie:
In de sociale werkplaats zelf, indien je beschikt over een ruim en rustig lokaal van min. 100m² en een grasveld/parking voor buitenactiviteiten. Indien je geen geschikt lokaal hebt, zoek je in overleg met VIVO een lokaal in de omgeving van je werkplaats.
Prijs:
Gratis in kader van het sectoraal aanbod
Opleidingsderde:   
Outfort


Aandachtspunten

  • Let er op dat de groep deelnemers ook effectief een team vormen op de werkvloer
  • De lesgever neemt vooraf contact op om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de organisatie.
  • Er zijn buitenactiviteiten voorzien in de opleiding. De deelnemers moeten gepaste (regen)kledij voorzien.
  • Deelname van een begeleider is een meerwaarde !

Programma

Deze opleiding wil het geleerde levendig houden. We herhalen kort de belangrijkste zaken rond communicatie, feedback geven en afspraken maken. Daarna staan we specifiek stil bij de invloed van individuen op elkaar binnen de groep.

Als groepslid is het belangrijk bewust te zijn van je eigen gedrag en hoe dit het gedrag van anderen kan beïnvloeden of sturen. We reiken handvaten en tips aan die men op de werkvloer kan gebruiken.

Wat is een team?
Herkennen van teamkenmerken en positionering binnen het team volgens de Roos van Leary
Communicatie en afspraken maken

Algemene principes van communicatie
  • Algemene principes van afspraken maken
  • Feedback: definitie en algemene principes van feedback geven
  • Inoefenen van specifieke vaardigheden
Verschillende opdrachten in team

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Philippe Degelin van het team levenslang leren
of Jessica De Bruyn van het administratieve team.