5 extra verpleegkundige handelingen via e-learningmodule - procedure & voorwaarden

Samen met hogeschool VIVES en Infolearn, werd een e-learning platform ontwikkeld waar jij als zorgkundige de theorie kan aanleren op een interactieve manier. Dit e-learning platform is gratis. De vormingsfondsen zorgen voor de financiering.

Dankzij dit platform leer je de handelingen aan vanop de werkvloer en moeten je je dus niet verplaatsten naar een school. De lessen kan je zowel individueel als in groep volgen. Aan de werkgever vragen we om de nodige IT-faciliteiten ter voorzien.

Elk van de 5 bijkomende verpleegkundige handelingen leer je in aparte modules. Op die manier moet je de leerstof niet in 1 keer verwerken, maar verspreid over 5 modules.

Op het einde van elke module is er een tussentijdse test die indicatief is en dus niet meetelt voor het behalen van het certificaat.

De werkgever duidt binnen de instelling een verpleegkundige aan die de zorgkundigen bijstaat tijdens het volgen van de modules. Deze verpleegkundige is dus de mentor. De mentor krijgt net als de zorgkundige toegang tot de theorie binnen het platform.

Afbeelding
verpleegkunidge-handeling

Het lessenpakket online bedraagt 20 uur inclusief eindtest. De mogelijkheid om de cursus en de eindtest te herhalen bestaat.

De zorgkundige en/of mentor schrijven zich rechtstreeks in op het e-learning platform. Tijdens de registratie wordt er een login en paswoord aangemaakt. Binnen de 5 werkdagen ontvangt de werknemer een mail met de bevestiging.

De stage bestaat uit maximaal 75 uur die gelijk staat aan arbeidstijd. Er is geen financiering voor de vervanging tijdens de stage-uren.

Indien je de stage, of slechts een deel ervan, niet kan uitvoeren op jouw werkplek, dan dien je de stage te presteren in een andere dienst of organisatie. De stage-uren en de verplaatsingstijd, bovenop de gebruikelijke tijd voor woon-werkverkeer, worden gelijkgesteld aan arbeidstijd. De eventuele bijkomende verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Binnen het e-learning platform vindt de mentor een handleiding en een checklist terug die kan helpen om de stage op de volgen.

Na het succesvol volgen van de stage vult de mentor een verklaring op eer in dat de zorgkundige de 5 handelingen beheerst. Deze verklaring op eer kan gedownload worden op het e-learning platform.

De werkgever kan een financiering aanvragen voor de vervanging van de 20 uren die elke zorgkundige nodig heeft om de theoretische opleiding te volgen.

Gezien het bijna onmogelijk is om een addendum op te maken voor een éénmalige vervanging van 20u, kan de werkgever de vervanging van meerdere zorgkundigen bundelen en zo één vervanger aanduiden voor meerdere zorgkundigen.

De werkgever kan kiezen om deze vervangingsuren in te zetten voor:

  • De opleidingsuren van de werknemer(s) in opleiding.
  • Het vrijmaken van de mentor die de opleiding en/of de stage opvolgt binnen de organisatie.

De werkgever geeft bij de start van het project aan hoeveel zorgkundigen binnen de organisatie de opleiding zullen volgen. Op basis hiervan berekent het vormingsfonds het bedrag waarop de werkgever recht heeft en communiceert dit naar hem.

Het e-learning platform blijft 5 jaar actief. De zorgkundigen moeten bijgevolg niet allemaal gelijktijdig de opleiding volgen. De financiering kan dus ook verdeeld worden over 5 jaar.

De werkgever dient voor 31 december van elk jaar in wie de opleidingen volgde en hoe de vervanging van de zorgkundigen verliep. Op basis daarvan zal een afrekening worden gemaakt.

1. Lijst van zorgkundigen die de opleiding zullen volgen

De werkgever stuurt ten laatste op 31 december door welke zorgkundigen (een deel van) de opleiding via het e-learning platform volgden.

Hiervoor wordt het inschrijvingsformulier gebruikt. Dit stuurt de werkgever via mail naar het vormingen [at] vivosocialprofit.org (vormingsfonds).

De werkgever moet niet wachten tot de zorgkundige alle modules heeft afgewerkt om het inschrijvingsformulier door te sturen.
 

2. Vervangende tewerkstelling

De werkgever kan een financiering aanvragen voor het aanwerven van een vervanger voor één of meerdere zorgkundigen in opleiding.

De werkgever stuurt voor 31 december, samen met het inschrijvingsformulier, een kopie door van de arbeidsovereenkomst en/of bijlage aan de arbeidsovereenkomst van de vervanger(s) naar het vormingsfonds.

Type arbeidsovereenkomst:

  • Bepaalde of onbepaalde duur van een nieuwe werknemer
  • Verhoging van de werktijd van een werknemer binnen de organisatie
  • Verhoging van de werktijd van de werknemer in opleiding
  • De arbeidsovereenkomst van een student (van een gediplomeerd zorgkundige of van een verpleegkundige die voor zijn/haar eerste jaar geslaagd is)

Opgelet: de werknemer die de vervangende uren op zich neemt, moet zorgen voor een vermindering van de arbeidsdruk bij het zorgpersoneel.

Er is een financiering voorzien van 21,3 euro per uur.

Dit is de berekening: 20 opleidingsuren X aantal werknemers in opleiding per jaar X 21,3 euro.

Het bewijs van slagen voor de opleiding bestaat uit de verklaring op eer die de mentor heeft ingevuld rond de stage en het certificaat uit het platform.