Vormingsfonds beschutte werkplaatsen

inds 1 januari 2019 zijn de voormalige beschutte én sociale werkplaatsen allemaal maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen. Hun doel is sociaal, hun middelen zijn economisch.

In 2019 werkten er 29.305 personen in de 156 bedrijven voor collectief maatwerk, goed voor 17.915 VTE.
Ongeveer 23% daarvan werkt in een Sociale werkplaats en 77% werkt in een Beschutte werkplaats.

De meeste van deze werknemers zijn maatwerkers. Het gaat om werknemers die geen job vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Hier zijn verschillende redenen voor: gezondheidsproblemen, mentale en/of fysieke beperkingen, problemen in het persoonlijke leven. In hun job worden ze bijgestaan door maatwerkcoaches.

Het vormingsfonds beschutte werkplaatsen beheert de middelen afkomstig van:

  • Het VIVO-vormingsbudget
  • Het budget vanuit het Vlaams Intersectoraal-akkoord (VIA)
  • Het Relancebudget

Met deze middelen financiert het Vormingsfonds een vormingsaanbod en subsidies voor de voormalig beschutte werkplaatsen voor zowel maatwerkers als maatwerkcoaches. Het vormingsfonds streeft naar een harmonisatie met het vormingsfonds voor voormalig sociale werkplaatsen. Een groot deel van het vormingsaanbod wordt dan ook gemeenschappelijk aangeboden.